Welkom in onze Holebibibliotheek


Draakplaats 2 - 2018 Antwerpen


www.holebibib.be


open op zondagnamiddag van 14u tot 17u

De catalogus kan je via deze link doorzoeken.


donderdag 2 mei 2024

Project Madrigal, een bib in de Peperfabriek

 Lieve lezers, 


Uit de erfenis van  boekhandel 'Kartonnen Dozen' van wijlen Johanna Pas, is een mooi initiatief ontsproten: PROJECT MADRIGAL.   

Een bibbliotheek met vestiging  in de Peperfabriek.  Laat ik de bezielers gewoon zelf aan het  woord: 


Waarom

Het project is ontstaan vanuit het idee dat alle informatie dat bewustwording en identiteitsvorming verhoogt, vrij beschikbaar moet zijn voor de queer personen en hun allies. 
Om de toegankelijkheid hierbij te vergroten, probeer ik zo maximaal mogelijk drempelverlagend te werken.

Na de sluiting van Kartonnen Dozen, de oudste nog overblijvende LGBTQIA+ boekhandel van de Benelux, verdween er een culturele pilaar uit Antwerpen. Het was bijna een kwarteeuw lang niet alleen een onmisbare bron aan literatuur en films, maar bood ook een ontmoetingsplaats voor velen. 
Dankzij Johanna kon ik een gedeeltelijke overname doen van zowel de tweedehands als de nieuwe stock. Samen maakten we een selectie van een 1000+ boeken waarvan we beide vonden dat deze onversplinterd binnen de community moest behouden blijven. 
Met deze collectie ben ik een uitleendienst gestart voor iedereen binnen Antwerpen die meer over deze onderwerpen wil lezen.

Wat

Mijn grootste focus ligt uiteraard binnen Gender en Seksualiteit, waarbij ik extra aandacht heb voor de algehele diversiteit hierin. 
Daarbuiten bied ik eveneens de klassiekers aan binnen de Gay & Lesbian literatuur alsook heel wat feministische uitgaven die doorheen de geschiedenis zijn uitgebracht.

Wie

Project Madrigal wordt momenteel gedragen door volgende personen:
Nance (Founder), Nele (Fundraising), Darleen (Tech Support), Hade (Events)

Verder wil ik mijn dank uitbrengen aan alle donateurs die de uitwerking van Madrigal mogelijk maakten, maar vooral Johanna de bezieler van boekhandel Kartonnen Dozen (’t vroegere Verschil)

Hoe

Ook jij kan ons project helpen door jouw tweedehands boeken bij ons een nieuw leven te geven of een vrije donatie te storten. 
Wij zijn namelijk een project zonder winstoogmerk, maar willen geen gebruik maken van subsidies zodat zoveel mogelijk de onafhankelijkheid behouden blijft.

Voor meer informatie hieromtrent kan je ons mailen op volgend adres: 
vankasteren70@gmail.com 
Heb je vragen rond onze events dan kan je contact opnemen via: 
events.madrigal@gmail.com

Waar

Bezichtiging en afhaling kan in de Peperfabriek (1ste verdieping), Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen. 

Openingstijden:

Woensdagen tussen 13u en 15u

Vrijdagen tussen 18u en 20u

Laatste zondag van de maand tussen 14u en 16u

Je kan de trouwens de catalogus en alle verdere informatie  raadplegen op de website   Project Madrigal


Daar waar de Regenboogbib (holebibib) eerder een breed spectrum van fictie en non fictie probeert aan te bieden is Project Madrigal meer gespecialiseerd in Gender en Seksualiteteit en in Feminisme.  Onderwerpen waarover je in onze bib minder aanbod zal vinden.  Sommige werken kan je aantreffen op beide plaatsen.  

Ik zie Project Madrigal vooral als een welgekomen verrijking voor de 'zoekende'   medemens, LGBTQIA+ en anderen.   Het is  tegelijk een project om de erfenis van Johanna Pas mede in ere te houden.  


Bert, uw boekenbeheerder