Welkom in onze Holebibibliotheek


Draakplaats 2 - 2018 Antwerpen


www.holebibib.be


open op zondagnamiddag van 14u tot 17u

De catalogus kan je via deze link doorzoeken.


dinsdag 28 december 2010

uitleentermijn

LL,


mocht je door de sluiting van de bib op zaterdag 25 december en op  zaterdag 1 januari 2011 problemen ondervinden om  de maximale  uitleentermijn van 4 weken te respecteren kan ik melden dat deze automatisch wordt verlengd tot zaterdag  8 januari 2011.

het holebibib team,

donderdag 23 december 2010

Nieuwjaarsreceptie


Bij het einde van het jaar hoort ook een nieuw begin.  Het nieuwe jaar willen we als Holebibib samen met U, lieve lezer, inzetten met een drankje en een gezellig samenzijn tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van  Het Roze Huis. Zaterdag 8 januari 2011 vanaf 20u op de Draakplaats te Antwerpen.    U bib team zal aanwezig zijn van 19.30 tot.........?  Kom gerust eens langs in ons lokaal  op de 1e verdieping van het Rroze Huis.


We plannen nog voor het einde van het jaar een bescheiden aankoopronde van nieuwe boeken.  Het zal ons niet lukken deze boeken al voor uitlening ter beschikking te stellen maar inkijken kan al wel.... (net sinterklaas!) 

bert, uw boekenbeheerder

Stop/Start

LL,

Tijdens zijn werkzaamheden aan de elektronische  gegevensdragers van de Holebibib, raakte Thierry S in de ban van een oude gegevensdrager, met name Het Boek.  Thierry heeft zich aangemeld als medewerker van de bib en zal vanaf januari 2011 op dinsdagavond mee de uitleningen verzorgen.   Welkom Th. 

Spijtig moet ik tegelijk  het vertrek van Chak T vermelden als medewerker van de bib.   U, lieve lezer en wij, het team,  zal Chak met zijn zwarte pinnenkens haar missen.  Veel succes met de studies Chak en bedankt voor de tijd die je in de werking van de holebibib investeerde.  

bert, uw boekenbeheerder. 

vrijdag 17 december 2010

Database

LL,

Enige tijd geleden heb ik al vermeld in een berichtje dat de ICT ploeg van het Roze Huis zijn licht heeft laten schijnen op de database van onze bib.  Deze database gebruiken we vooral om onze boeken te rangschikken, terug te vinden en ze aan u lezer, te  ontlenen.  Voor U is dit vooral interne keuken maar de ICT  heeft ook een zoekfunctie op het world wide web gezet die elke belangstellende kan raadplegen.   Met dank aan de ICT ploeg, Joris en Thierry.

http://holebibib.hetrozehuis.org(ik ga deze link ook aan de rechterzijde bijschrijven in de plaats van de te downloaden catalogus)

uw boekenbeheerder
bert.

maandag 13 december 2010

Brochure

LL,

Met enige fierheid kan ik jullie in première de nieuwe brochure voorstellen die het Roze Huis op grote schaal verspreidt  naar scholen, bibliotheken en andere verenigingen ter promotie  van de werking van de Holebibib.  Het is een fijn gevoel te weten  dat de Holebibib zich gedragen voelt  door het Roze Huis.  Een dikke merci aan al de medewerkers die dit initiatief hebben genomen.
Bert, uw boekenbeheerder

vrijdag 10 december 2010

Elke liefde telt van Boris Dittrich

Elke liefde teltElke Liefde Telt 


De Nederlandse politicus (D66) maakte in eigen land naam met zijn strijd voor het homohuwelijk, waardoor Nederland als eerste natie de wet goedkeurde.  Hij was ook één van de eerste Nederlandse parlementsleden die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit.  Na een dispuut met minister Rita Verdonck in verband met het paspoort van Ayaan Hirsi Ali steunde D66 de regering niet langer, waarop de regering viel.  Hierdoor besloot Boris Dittrich zijn carrière een andere wending te geven en in te gaan op een aanbod van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, met zetel in New York, de stad van zijn jongensdromen. 

Vanaf 2006 zou zijn werk erin bestaan de Yogyakartabeginselen, met betrekking tot homoseksualiteit  en genderidentiteit   te doen respecteren.  Met die boodschap reisde hij in naam van HRW de wereld rond.  Homoseksualiteit  is in 77 landen strafbaar en in 8 landen staat er zelfs de doodstraf op.  Zijn boek, Elke Liefde Telt, is het relaas van deze reizen en zijn contacten met mensenrechtenactivisten, presidenten, ambtenaren, politici en journalisten.  Zo lezen we dat de paus lobbyeisten inzet om deze principes, die de rechten van gays, biseksuelen en transgenders behelzen, zwart te maken, bij voorkeur bij dictatoriale regimes die graag een loopje nemen met mensenrechten.  Heel wat landen vormen samen blokken tegen de meer vooruitstrevende, meestal westerse, landen met als argument dat ze zich geen wetten laten opdringen door deze laatsten.  Ze ontkennen enig probleem: homoseksualiteit komt bij hen niet voor en als het in hun land zou voorkomen, dan is dit 'tegennatuurlijk' gedrag uit het westen geïmporteerd.  Het zou tegen 'hun traditie' zijn. 


De verhalen uit dit zeer leesbaar boek zijn dikwijls schrijnend en gaan vaak onze fantasie te boven: mishandeling, foltering, moord (soms door de eigen familie)  en totale weerloosheid tegen diepgewortelde vooroordelen van onrechtvaardigheid.  Dittrich oogst soms overwinningen maar vecht soms ook tegen de bierkaai.  Hij weet ook begane vergissingen toe te geven. 

Het boek verdient zeker een ruim lezerspubliek en is een must voor iedereen die in mensenrechten en gelijkberechtiging is geïnteresseerd.  Met de betogingen onlangs in de VSA tegen de "don't  ask, don't tell" politiek in het Amerikaans leger, de vreselijke verhalen uit Midden Afrika en folterpraktijken als het dichtlijmen van anussen tot de door erop volgt in Irak in het achterhoofd,  is het  boek brandend actueel. 


Philippe Bonne


boekbespreking verschenen in De Magneet, jaargang 13, winter 2009


Dit boek is te vinden in  de bib onder 610/2475

zaterdag 13 november 2010

Nieuwsbrief

LL,


Met plezier kan ik u het verschijnen van de 'najaarsnieuwsbrief' aankondigen.     

-Deze nieuwsbrief bevat items over de betekenis  van het Fonds Suzan Daniels  (probeer  eens de link van het Fonds op deze blog- rechterzijde)
-De aankondiging van de 4e Roze Pen in 2011.
-De melding dat er een vernieuwde database in de steigers staat (dank aan joris en thierry)  die  niet alleen voor het bib team een beter werkinstrument zal zijn maar ook U lezer een betere kijk zal geven op ons aanbod. 

-Tot slot  een oproep aan u lezer.................................................................................................
en ik citeer "Laat ons weten welk holebi boek je in 2010 het aangenaamst heeft getroffen en waarom.  Welk boek zou je aanraden aan je beste  vriend-vriendin.  De interessantste inzendingen zullen worden gepubliceerd in de volgende nieuwsbrief. 

Stuur je verhaal op naar : exlibris56@gmail.com

Wens je de nieuwsbrief te ontvangen : schrijf je in op de verzendlijst  : een mailtje naar exlibris56@gmail.com

Ik wil hier nog een oproep doen om je verhaal over je beste holebi boek ervaring mede te delen.... dat mag ook als  "reactie" op dit artikel.  Ondergetekende stuurt het dan door


uw boekenbeheerder,
bert 

donderdag 4 november 2010

Personeelsadvertentie

De holebiBib is dringend  op zoek naar nieuwe  medewerkers voor de dinsdagavond dienst van 18u tot 20u. Elke maand  houd je  een aantal keer  de bib open en wordt je betrokken bij de werking van de grootste holebibibliotheek van Vlaanderen.  Heb je enkele uren vrij die je op een interessante wil invullen?  Het je 'voeling' met boeken?      DOEN !!!   Meld je aan op volgend  mailadres van de Werkgroep Vrijwilligers:vrijwilligers@hetrozehuis.be  of telefoneer tijdens de gewone kantooruren naar 03/288-00-84 van het secretariaat van Het Roze Huis Antwerpen. 
Na een kennismakingsgesprek zorgt het bib-team voor je verdere opleiding.  

zondag 31 oktober 2010

Zizo dossier: holebi's onder het Naziregime

LL,

De abonnees en kopers van de Zizo, magazine voor holebi's en transgender uitgegeven door Cavaria, hebben natuurlijk al het dossier gevonden en gelezen. Bijdragen zijn  geschreven door Paul Borghs,  Mathieu  Vanhaelewyn, Leen De Wispelaere en Annelies Cuypers.    Een erg goed dossier dat over meer gaat dan alleen de vervolging en de gruwelen van de concentratiekampen tijdens WOII.  De jaren na de oorlog waren niet  gevuld van vreugde en zonneschijn voor onze holebi grootouders en ouders.    Het zou nog lang duren eer de holebi-gemeenschap  in min of meerder mate zijn plaats onder de zon veroverde.  ("Een ander strand" zit er zelfs nu nog niet in).  Waarom  nog aandacht voor iets dat 65 jaar geleden gebeurde?  Kijk gewoon om je heen  en luister naar de verhalen in de media.  In tijden van economische  crisis hebben de regeringen weinig oplossingen en zijn er makkelijke  antwoorden  in populisme, xenofobie en racisme te vinden.

De bib wil ook een boekje bijdragen aan het dossier van  Zizo. (Een idee van Alex).  Ik heb een themaplank neergezet met daarop een  tweetal boeken die worden besproken in het dossier met name 'Doodgeslagen, doodgezwegen' van Klaus Muller (800/1424) en 'Het begint met nee zeggen' van Klaus Muller en Judith Schuyf (800/2411)
In de bib (en nu op ons themaplankje) heb ik nog volgende boeken uitgesorteerd:
-Ik ben mijn eigen vrouw van Charlotte Von Mahlsdorf  F2050/606
een moedige transvestiet die het nazi regime overleeft en later in de DDR een belangrijke bijdrage leverde voor de homo-emancipatie door vooral  zichzelf te zijn.
-Homo-holocaust van Frans Rector 800/1613
van het gedoogde homo-leven voor WoII naar de uitroeiing in de concentratiekampen.
-De mannen met de roze driehoek van Heinz Heger  F2020/997
vehalen van overlevenden van de kampen
-De roze driehoek van Richard Plant 800/482
een meer wetenschappelijke benadering van hetzelfde thema.
-Een jood in nazi-duitsland van Hugo van Win F2020/677
autobio van een ondergedoken nederlandse jood in Berlijn gesitueerd in de laatste oorlogsjaren.
-Levenslang van Judith Schuyf  F2020/1244
autobio van een 16 jarige jongen opgepakt wegens homoseksuele contacten.

Tot slot nog even meegeven:

Je kan het oktobernummer van Zizo magazine met het dossier nog steeds aanschaffen bij de holebibib voor 3,95 eur.  
We verkopen trouwens elk nieuw uitgekomen Zizo-magazine. 

zondag 24 oktober 2010

Mannenliefde. Tien liefdesverhalen van Jolien Janzing

Mannenliefde in de Lange landen.

Er bestonden al gelijkaardige boeken in het buitenland maar eindelijk is er nu ook een Nederlands boek over liefdevolle mannenparen: Mannenliefde.  Het boek staat vol gesprekken met bekende mannenkoppels, ondermeer Wim De Vilder en zijn vriend Stefaan Fagot.  De foto's van Lieve Blancquaert staan in het midden van het boek en dus niet bij de gesprekken maar dat doen geen afbreuk aan hun intrensieke kwaliteit.

Louis Couperus en zijn Italiaanse vriend Orlando zijn het laatste mannenpaar uit het boek.  Hun historische liefdesverhaal is het enige 'geconstueerde'  verhaal.  De gesprekken met de bekende Vlamingen en Nederlanders belichten de verschillende facetten van hun leven: hun beroep, hun coming-out of soms ook hun interieur.  Vaak komt de dynamiek van de relaties echter minder uit de verf.  Journaliste Jolien Danzing miste op dat vlak soms kansen.

Het boek is echter zeer lezenswaarrd, alleen  al om uitspraken zoals: "Als je zo intiem met elkaar kunt praten,  als je kunt zeggen, lieve schat ik ben inderdaad verliefd op een ander en ik consumeer het seksueel, dan zit je echt wel in je ziel"  (Kristof, weduwnaar van Robert Long pag. 128)

Ter vergelijking: in het boek 'Men together' beschrijft Anderson Jones 29 zeer verschillende mannenparen.  Het boek is mooi geillustreerd met foto's van David Fields :  een aanrader.

Mannenliefde.  Tien Liefdesverhalen werd geschreven door Jolien Janzing en uitgegeven door uitgeverij Lannoo.    In de holebibib te vinden onder F2020/2491

Alex Scheirs


 Boekbespreking verschenen in De Magneet  - jaargang 13 - winter 2009

zaterdag 16 oktober 2010

In zee, twee jongens van Jamie O' Neill

Wat een vreugd, he (of nog : What cheer, eh)
Zo eindigt het verhaal van Jim en Doyler, twee hartsvrienden.

Het boek is al enkele jaren op de markt en voorhanden in onze bib,  zowel in het nederlands als in het engels.   (F1020/1236) (F1020/2725)

Het boek van Jamie O'Neill heb ik tijdens mijn vakantie meegenomen en met veel 'vreugd' herlezen. Het verhaal is gesitueerd in Ierland, tijdens de eerste wereldoorlog.
Jim en Doyler zijn twee volksjongens zodat je al kan bedenken dat hun leven niet zo veel vreugde kent in het arme Ierland met een uitgesproken klassenmaatschappij. 
De eerste wereldoorlog, de Ierse kwestie en de weinig fraaie rol van de katholieke kerk maken deel uit van het verhaal.
Wat voor de jongens begint als een sportieve uitdaging, zwemmend de rots Muglins bereiken en veroveren, wordt een liefdeverhaal.
Jamieo' Neill deed er tien jaar over om dit boek te schrijven maar het is dan ook een prachtig boek geworden. Het verhaal gaat traag maar als lezer krijg je een mooi, soms triest beeld geschilderd van het leven van onze twee jonge jongens.
Je voelt mee het koude water van de zee, de hunkering naar lichamelijke warmte en affectie, de onzekerheid.
Geen  nieuw boek (gepubliceerd in 2001)  maar toch een dikke aanrader!

bert, uw boekenbeheerder

zondag 10 oktober 2010

Verhalenwedstrijd bis

LL,


Deze zomer liep er een verhalenwedstrijd voor volwassenen, georganiseerd door boekhandel  't Verschil.  Nu is er een verhalenwedstrijd uitgeschreven voor een kinderboek ...............................................Beste Holebibib’ers,In  bijlage vinden jullie een flyer van de verhalenwedstrijd die HRH samen met ’t Kwadraat en ’t Verschil uitschreef.
Als jullie mensen kennen die willen deelnemen, stuur de flyer dan gerust door.

Bedankt en Groeten,

Chloé Lenaerts

Projectcoördinator


Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel
Draakplaats 1
2018 Antwerpen.

Tel: 03/288.00.84
Gsm:0494/91.95.63

chloe.lenaerts@hetrozehuis.be

zaterdag 18 september 2010

Noem mij maar Maud van Adrienne Nijssen

De derde roman van Adrienne Nijssen 'Noem mij maar Maud' is niet specifiek een lesbisch boek,  maar  vrouwenliefde is wel de rode draad.  Het belangrijkste  thema in dit boek zijn getrouwde vrouwen die pas op latere leeftijd voor hun gevoelens durven uitkomen en het al dan niet aanvaarden van hun seksuele geaardheid.  'Liefde is niet zwart wit!  Het is een herkenbaar verhaal over de universele liefde en verlies, keuzes maken in het leven en de twijfels daarover en het zich niet in hokjes laten stoppen. 

De roman begint met de ontmoeting van twee vrouwen, Yvonne en Danielle, (de hoofdpersonen), in een restaurant waarbij  deze laatste tien jaar terug onverbiddelijk een einde stelde aan aan hun vriendschap wegens jaloezie.  Het is in onze moderne samenleving van internet, mail, en chat waar het verhaal begint en in flashbacks worden 33 jaren uit het leven van de hoofdpersonen vehaald.  Adrienne Nijssen laat ons het hoe en waarom door interactie met 10 verschillende personen -zelfs de ober heeft zijn bijdrage- beleven,  die elk afwisselend in een hoofdstuk hun intiemste gedachten, gevoeligheden en verwachtingen vertolken, in een vlotte beschrijving  van diep menselijke gevoelens maar niet goed weten hiermee om te gaan.  De zoektocht naar de liefde, het oeverloze onuitgesproken verlangen naar die 'ENE'  dat zo levensbepalend kan zijn, de hunkering die niet kan worden losgelaten, de onmacht tegenover 'het willen', dit alles wordt met een ontroerende fijngevoeligheid -zonder meligheid- uit de doeken gedaan.  Beetje bij beetje, Adrienne N laat niet veel los, ze blijft  constant je nieuwsgierigheid prikkelen, ontplooien de relaties zich tot een geheel.  Noem mij maar Maud is een ingenieus geschreven boek met verrassende wendingen en een niet te voorspellen plot.  Tevens zou je deze roman kunnen beschouwen als een 'eye-opener' voor bepaalde hetero vrouwen. 
En wie Maud is...... zul je zelf moeten otntekken.


Adrienne Nijssen schreef ook :
-Dansen op de waterlijn
-De derde draad

Nadia Daems

boekbespreking verschenen in 'De Magneet' jaargang 14, lente 2010

donderdag 16 september 2010

Aanwinsten

LL,

Zoals reeds aangekondigd in augustus  mogen we weer een aantal boeken toevoegen aan onze bib.  De gulle gever van dienst is Marc Coel, bedankt marc.
In dit pak zitten een aantal autobio's  ( F2020/)
-Marlon brando, met de billen bloot
-Madonna, leven met mijn zus
-Rupert Everett
-George Michael
-Cole Porter

een aantal strips van Ralf Konig, in franse vertaling  (F5000/)

5 romans van Luc Boudens
3 delen van A. Maupin's Tales of the city
2 romans van Dirk van Babylon

een reeks engelstalige romans waaronder één boek geschreven door rupert everett

een geromantiseerde autobiografie over Alexander de Grote

nederlandstalige  romans van Van Bienenfeldt,  Joe Keeman, claude Sulzer, Clarie Messud

kortom een pakket van bijna 50 boeken -  te vinden op ons themaplankje - nieuwe aanwinsten -


uw boekenbeheerder Bert

dinsdag 14 september 2010

Dubbel Leven van Micha Meinderts

Het langverwachte vervolg op Cadans  is dit voorjaar verschenen waarin het  verhaal Van Arthur Hartman onverdroten verder gaat.  In Cadans ontdekt hij als opgroeiende jongen zijn homoseksualiteit (je dient te weten dat het verhaal zich afspeelt in de jaren 1980), hij verlaat het ouderhuis terwijl hij een opleiding tot politieagent volgt.  In Dubbel Leven  probeert hij zijn leven uit te bouwen op zijn eigen manier.   Dat verloopt zeker niet zonder slag of stoot, want als toekomstig politieagent, een bij uitstek 'machoberoep',  kan hij zichzelf niet zomaar blootgeven als mietje.  Eén van zijn collega's neemt dat risico wel, maar wordt op sociaal vlak volledig geïsoleerd zodanig dat hij het korps verlaat.  Arthur ziet dit alles eerst vanop een veilige afstand maar wanneer hij de collega in een homobar tegenkomt moet hij wel kleur bekennen - en erkennen dat hij meer had kunnen doen door zijn collega bij te springen-.  Zichzelf outen bijvoorbeeld, maar daar deinst hij voor terug.  Hij wil zijn job niet riskeren noch zijn vriendschap met de andere collega's.

Kortom: Arthur blijft stevig in de kast zitten en leidt op kantoor een dubbelleven.  Daar is hij de sterke arm der wet die meedraait in zijn team en over alles meepraat, behalve dan over zijn privéleven.  Privé wil hij amper geweten hebben dat hij politieagent is om potentiële bedgenoten niet af te schrikken.
Rondom zich ziet hij zowel zijn hetero collega's als zijn homovrienden  allerlei vormen van relaties aangaan, maar zelf lukt het hem (nog?) niet zich te binden.  Hij wil vooral zoveel mogelijk van zijn vrijheid en zijn leven genieten en gaat daar voluit voor.  Ook al duikt er een nieuwe ziekte op die vooral onder homomannen blijkt toe te slaan.
Maar zijn leven kan hij niet voor altijd verborgen blijven houden en hoe herkenbaar (nog steeds)  zijn de vragen en  de reakties.
Hij blijft echter koppig wie hij is, hij wéét ook wie hij is en blijft voor zichzelf uitmaken wat goed en wat verkeerd is voor zijn leven.  Op die manier komt hij in het reine met zichzelf en de wereld rondom hem.
Dubbel leven is inhoudelijk een sterk boek, dat de sfeer van de jaren 80 knap weergeeft.  Dit boek is voornamelijk verhalend van aard, waarin de gebeurtenissen mekaar te snel opvolgen om toch even te pauzeren en te beschouwen, dat stoort me wel eens.  Eens je weg bent in het boek kan je het moeilijk laten liggen.

Wanneer verschijnt deel 3.............????

Alex Scheirs


boekbespreking gepubliceerd in De Magneet jaargang 14 - herfst 2010

dinsdag 3 augustus 2010

Zomer

LL,  (lieve lezer)    of nog beter GG, (gulle gevers)

De voorbije maand mocht het team van de holebibib met een grote smile en een nederige "dank u wel" van diverse kanten een aantal boeken in ontvangst nemen om toe te voegen aan onze collectie.  

Van Stad Antwerpen (permeke bib):
- een drietal boeken over lesbisch moederschap  (te vinden in de non fictie onder catalogus 055/ en 060/ )
-4 boeken over holebi toneel en toneelstukken (te vinden onder catalogus 750/ )

Van het Fonds Suzan Daniels:
-De Homo-aversie, een geschiedkundige bespreking van het fenomeen (catalogus 800/ )
-Homoseksuele jongeren en hun ouders (catalogus 021/ )
-Pedofiele relaties  ( catalogus 114/ ) 
-Flappen en Klappen  van R Steegen, een roman (catalogus F1020/ )

Van boekhandel 't Verschil:
hun laatste eigen uitgave, een jeugdroman,  Onderstroom van Bart Yates


Van ene Onbekende schenker:
De macht van Eros, een bespreking van Plato's Symposium (catalogus 800/)
3 romans van Bret Easton Ellis
american psycho,  de wetten van de aantrekkingskracht,  Minder dan niks
2 engelstalige (gay male erotic) romans
Conjuring the flesh  van brandon Fox
Hall of mirrors van robert Black
Deze laatste 5 boeken staan catalogus onder F1020/

Van Nele Bartels haar bachelorproef
Juf, ik heb twee mama's  ( catologus 500/)

Dit was alvast een eerste lijstje LL,  want er komt nog meer....... even geduld aub ......

bert, uw boekenbeheerder

vrijdag 23 juli 2010

The Lavender Lockerroom

LL,


Het bibteam heeft het laatste boek van P. Nell Warren aangekocht,   (cat. non fictie 612/2653) met als onderwerp de  verhalen van holebi sporters. Je leest meestal artikels dat er GEEN homo's zijn onder  de voetballers... dit is een tegengewicht.   Het staat nu  te blinken op ons thema plankje, (dat ik heb aangepast aan mevrouw P.N.  Warren.)
Gedachte : 153 renners in de ronde van frankrijk.  Wie van de heren is homo???.  Iemand een idee of een voorstel? Laat het ons weten. 
Verder laat ik nu alex (een fan van PN Warren)  aan het woord :

En de winnaar is..................... Patricia Nell Warren
Mijn favoriete schrijver is een Amerikaanse vrouw, geboren in 1936 en openlijk lesbisch.  Haar eerste boek The front runner  (vertaald als De Koploper)  uit 1974 werd een bestseller en gaf aanleiding tot het oprichten van GLBT loop en wandelclubs in grote steden van de States en een beetje overal ter wereld.  Het is de beste roman die ik ooit gelezen heb.  Hierin geeft de schrijfster al blijk van de enorme studie die ze vooraf maakte van het midden ( in dit geval het atletiekwereldje) dat ze beschrijft.   Ook in  haar andere romans beschrijft ze de mannelijke homoseksualiteit haarfijn.
Warren reist veel op uitnodiging van gay rights en andere non-profit organisaties.  In 2006 kwam ze op in de politiek als kandidate voor de "City Counsil" in West Hollywood, CA.  Ze werd niet verkozen maar haar ideeën vielen in de smaak van het grote publiek.  Zij is ook werkzaam in een school voor jongeren die problemen hebben met hun seksuele indentiteit.


Boeken:
1.  The Front Runner  1974, aanwezig in de bib, engelstalig.  Boek 2 en 3  zijn vervolgromans.  The Front Runner wacht  al enige tijd op verfilming maar nu zou er toch schot in de zaak komen.
Harlan's Race  1994, aanwezig in de bib, engelstalig.
3. Billy's Boy 1997,  aanwezig in de bib, engelstalig
4. The fancy dancer,  1976 ( Dans om het Kruis), aanwezig in de bib.  Deze roman handelt over de liefde tussen een RK priester en een indiaan.
5. The beauty queen, 1978, aanwezig in de bib.  Het is een persiflage van de hetze die actrice Anita Bryant in 1977  in de States voerde tegen homo's.
6. One is the sun, 1991, een historische novelle, eerder mystiek gericht.
7. The wild man, 2001, aanwezig in de bib.  Vertelt het verhaal van een spaanse stierenvechter in het franco tijdperk.
8. The lavender locher room, 2006,  aanwezig in de bib, recent aangekocht.  3000 jaar geschiedenis van grote atleten met een afwijkende seksuele oriëntatie.  Nell Warren heeft hiervoor  tien jaar studie  verricht.

Alex, medewerker holebibib.

zondag 18 juli 2010

Foto's Roze Pen

LL,

vandaag een aantal foto's opgeladen die werden gemaakt op de Roze Pen 2010. (dank u fotografen)
Je kan ze bekijken helemaal  onderaan onze blog bij -Flickr (flikker, hoe verzinnen ze het!)  Photostream.
Bertje 

woensdag 7 juli 2010

Met een roze pen geschreven

LL,

Via volgende link kan je het verslag van Franky lezen over de voorbije Roze Pen
http://frankyaelbrecht.blogspot.com/2010/06/met-een-roze-pen-geschreven.html

bedankt Franky

Bert

maandag 28 juni 2010

Met een roze pen geschreven 2010

LL, (lieve lezer)

Zaterdag 26/6 is het belangrijkste "event" van de holebibib doorgegaan op de zolder van het Roze Huis Antwerpen.  We mochten een 70 tal toehoorders verwelkomen.  Dankzij het vervroegde aanvangsuur is het dit jaar geen literaire sauna geworden.  Wat dan wel?  Na de opening door Sven Pichal heeft de  minister van onderwijs Pascal Smet  zijn openingsspeech gehouden.  Wat ik hieruit vooral heb onthouden is de mededeling dat er een werkgroep alle schoolboeken gaat nakijken op genderdiversiteit, wat er op neerkomt dat onze  lagere schooljeugd niet langer alleen een 'standaardgezin' met  mama, papa, broertje, zusje zal ontmoeten in hun schoolboeken.  Lies Offeciers heeft daarna aan de hand van vele citaten ons laten kennismaken met de geschiedenis van het holebi zijn in  jeugdboeken.  Voorwaar geen mooi plaatje in de oudste boeken maar vooral een negatief beeld  met   veel kommer en doodgaan.  Op dit ogenblik verschijnen er niet  niet alleen meer jeugdboeken , het holebi zijn wordt  meer als een 'gegeven' dan als een probleem  bekeken.   
Vervolgens nam  Floortje Zwigtman plaats op de stoel om haar trilogie De groene bloem,  voor te stellen,  de vragen van Sven  en het publiek te  beantwoorden en tenslotte een stukje voor te lezen.   Na de gong was het de beurt aan  Dirk Bracke  om op de stoel plaats te nemen. Hij had het vooral over zijn boek Zij en Haar.
Vaststelling : mevrouw Zwigtman schrijft over een jonge homo,  mijnheer Bracke over lesbische meisjes.
Moniek Fransen stelde haar vereniging 't Kwadraat voor : de organisatie richt zich tot holebi ouders, holebi's met kinderwens en ruimer tot mensen met kinderwens.  Zij sprak over de door hen georganiseerde Mamoesdag.   Tot slot mocht Sven afronden en iedereen naar de receptie zenden.  Dit jaar was er voor het eerst voorzien in kinderopvang.  De kindjes zijn vergast op animatie en 'verantwoorde'  lectuur,  aangeleverd door de holebibib.
en dan nu naar de volgende editie!
het Bib team     --  foto's van het event volgen

maandag 21 juni 2010

Archief

LL,

zoals jullie al hebben opgemerkt zitten er tussen de boeken van de kast "non-fictie"  geplastificeerde verwijzingskaarten.  Deze kaarten zijn geplaatst om aan te duiden dat een aantal boeken van de kast "non-fictie" in een archief zijn geplaatst.  Er zijn heel wat meer boeken verwijderd dan er kaarten zijn gemaakt, het is de bedoeling even de aandacht te vestigen op het bestaan van  een archief.    Een volledige lijst van de gearchiveerde boeken zit in een witte map,  in kast 2.  Het team heeft vooral een aantal min of meer verouderde boeken in het archief gezet.  Je kan deze natuurlijk nog steeds  ontlenen, gewoon vragen aan medewerker van dienst en indien mogelijk  heb je binnen de week  het gevraagde boek. 
uw boekenbeheerder
Bert

zondag 6 juni 2010

Spiegeljongen van Floortje Zwigtman

LL,
De laatste 2 weken heb ik het genoegen het 3e deel van Floortje Zwigtmans trilogie 'Een  groene bloem' te lezen, met name 'Spiegeljongen'.
Dit vuistdikke boek leg je beter niet naast je bed wil je moeilijkheden  vermijden (je kan gewoon niet stoppen met lezen)
Het boek start met een korte samenvatting van deel 1 en  deel 2 en dompelt ons terug onder in Londen, op het einde 19e eeuw, de leefwereld van Adrian en en zijn vrienden.  We reizen naar Parijs, keren terug naar Londen om op het einde via de  vlaamse westhoek in Italië te eindigen.  Het is een boek dat je niet alleen  meeneemt door de historische tekening (geschiedenis en fantasie zijn mooi vervlochten) maar ook door de  personages die je vrienden (of vijanden) worden.  Dit 3e deel heeft een hoog thriller gehalte.  Je wordt als lezer meegezogen  door  de ongelooflijke zoektocht van Adrian  naar een zinvolle invulling van zijn leven.  Deze reeks kan je beslist meer dan één keer lezen dankzij de literaire kwaliteiten van de schrijfster.  Kortom een schitterende aanwinst voor elke boekenliefhebber.  Kijk niet naar het label  "jeugdboek".  Het is geschreven voor alle leeftijden.
Bert

maandag 24 mei 2010

Met een roze pen geschreven...2010

LL,
Op zaterdag 26 juni vult de zolder van het Roze Huis ( Draakplaats 1, 2018 Antwerpen) zich met met boekenliefhebbers rond het thema holebi-vriendelijke jeugdliteratuur.
Een warm samenzijn (vorig jaar was dat ook letterlijk te nemen!) rond de auteurs Floortje Zwigtman (Schijnbewegingen, Tegenspel en Spiegeljongen); Dirk Bracke (zij en haar, het engelenhuis); Lies Offeciers (geschiedenis van het holebi-jeugdboek).  De start wordt gegeven door minister Pascal Smet met een openingstoespraak.  Holebi-ouders praten over opvoeden en lezen.  Sven Pichal modereert het geheel. 
Er is kinderopvang en kinderanimatie.   We eindigen met een receptie  tot +- 14u
Start 10.30    Inkom 3,00 eur
Organisatie van de holebibib, Roze huis Antwerpen, Tkwadraat en boekhandel 't Verschil
 

donderdag 20 mei 2010


 De voorjaars-nieuwsbrief is uit!  De holebibib  gebruikt naast de site van het Roze Huis en de blog die je nu leest ook nog een nieuwsbrief als communicatiemiddel.  3 tot 4 keer jaar verzenden we naar al onze ingeschreven lezers een nieuwsbrief per email.
Deze keer is het onderwerp:

 DE HOLEBIBIB HEEFT EEN FIKSE VOORRAAD NIEUWE WERKEN INGESLAGEN
ONTDEK ZE IN DEZE BRIEF – EN IN DE BIB NATUURLIJK!
Met dank aan Boekhandel ’t Verschil en Fonds Suzan Daniëls. En aan eenieder die aan de Holebibib denkt bij het opruimen van zijn/haar boekenkast. De boeken vind je netjes gelijst in bijlage, hieronder vind je een korte bespreking. Je kan de boeken komen ontlenen op dinsdag tussen 18 en 20u, en op zaterdag van 15 tot 17u.

enz enz .... volgt de bespreking van de recent aangekochte boeken


Interesse?  Mail je gegevens naar   :        exlibris56@gmail.com      en ik neem je op in de verzendlijst

Philippe B

woensdag 19 mei 2010

eindelijk

't is eindelijk gelukt. We kunnen van wal gaan, berke....

dinsdag 11 mei 2010

Aanwinsten

LL,
Op het themaplankje staan een  twintigtal nieuw aangekochte boeken.  Twee weken geleden is het bibteam met 300,00 eur op zak (dank aan de verstrekkers) naar boekhandel 't Verschil geweest voor een aankoopronde.  Voor mij is dat een feestje : boeken kopen en ze niet zelf moeten betalen.  Niet alle gewenste boeken zijn aangekocht, butget nietwaar maar de oogst is aanzienlijk.  Na te zijn voorzien van een passend kleedje, een stempel en een nummer staan ze nu te blinken op  het themaplankje, klaar voor uw nieuwsgierigheid en ontlening.  Enkele titels : Melk en Honing van Ludwig Apers; Suicide Notes van M. Thomas Ford;  Dubbelleven van Micha Meindert; De Spin van Allison Hackley,  Spiegeljongen van Floortje Zwigtman... enz enz....
Bert, de boekenbeheerder

zondag 9 mei 2010

Indeling bib

LL, (lieve lezer)

Jullie hebben vast gemerkt dat er de laatste tijd nogal wat verschuivingen op de boekenplanken zijn gebeurd. Onze excuses voor het ongemak.
Ons aller roze huis team heeft laten weten dat er geen mogelijkheid bestaat om nog een zesde kast te plaatsen in de kleine zaal. We moeten dus de beschikbare ruimte zo goed mogelijk gebruiken. Dubbele exemplaren zijn 'gearchiveerd'. Meerdere  rijen zijn  'verlengd'  door een aantal boeken in een dubbele rij te plaatsen. Dankzij de boekensteunen kan je die makkelijk verschuiven. Probeer het gewoon eens uit.
bert, de boekenbeheerder