Welkom in onze Holebibibliotheek


Draakplaats 2 - 2018 Antwerpen


www.holebibib.be


open op zondagnamiddag van 14u tot 17u

De catalogus kan je via deze link doorzoeken.


woensdag 11 december 2013

De kleur van de sterren van Eveline Vanhaverbeke

LL,


'La vie est une farce à mener par tous'.  Met dit citaat uit 'Une vie en enfer' van Arthur Rimbaud opent 'De kleur van de sterren', een geschiedkundige adolecentenroman uit 2010 van de Kortrijkse schrijfster Eveline Vanhaverbeke.

Afwisselend lezen we het verhaal van de jonge Louise in de ik-vorm en fragmenten uit het turbulente leven van Rimbaud, de homoseksuele dichter uit de Franse Ardennen.
De personages zijn uitstekend uitgewerkt en beschreven.  De gedeelten die verwijzen naar de verhouding van Rimbaud en Verlaine zijn goed onderlegd, maar braafjes uitgewerkt.  Vanhaverbeke betrekt in haar verhaal ook West-Vlaamse auteurs als Guido Gezelle en Stijn Streuvels met een ongebreidelde fantasie.  Dat ze boeiend kan vertellen bewijst ze van begin tot einde.  Haar schrijfstijl doet wat denken aan Carlos Ruiz Zafon of aan Dan Brown en staat dus garant voor enkele boeiende uurtjes lectuur.
De roman is te koop voor slechts 10 eur.  maar kan ook worden uitgeleend bij de Holebibib.

Philippe Bonne.


Eveline 
overgenomen uit de allerlaatste gedrukte Magneet winter 2013

maandag 18 november 2013

Aanwinsten najaar 2013

Lieve lezers,

met  dank aan de schenkers : nieuw leesvoer...


Kijkend in mijn achteruitkijkspiegel
G. Rakers  - biografie - plaats:  bib roze huis
F2020/3522

Asylum
Alexander Kargaltsev- fotoproject  ivm.  holebidiscriminatie in Rusland- plaats bib roze huis
720/3510

Aangeraakt tot liefde, een theologie voor lichaam en homoseksualiteit
plaats : bib roze huis
220/3509
------------------------------------------------------------------------------

Fictie: plaats boekhandel 't Verschil

De kleur van de sterren
E. Vanhaverbeke

Strychnine en oude roem
K.V. Forrest

Nachtwoud
Juna Barnes

De opzichter
W. Bijsterbosch

Geloof je 't zelf
Josh Lanyon

Paravion
Hafid Bouazza

Meer vrijages
Pia Fraus

Ik hou van jeVictorine
S. De Boer

Orlando
Virginia Woolf

De Dood heeft inspraak
Joseph Hansen

Dani Bennoni, lang zal hij leven
Bart Moeyaert

bert, uw boekenbeheerder

zaterdag 19 oktober 2013

Geloof je 't zelf? van Josh Lanyon

Lieve lezers, 

Het derde deel van Josh Lanyon's dedectieve reeks  is uit in het Nederlands: 'Geloof je 't zelf'
Na het verschijnen van het derde deel mogen we echt wel spreken over een reeks met Adrien English als boekenverkoper en amateur detective in de hoofdrol.  Het moeten niet altijd de dames zijn die  bediend worden met spannende verhalen. (onder andere deze van K. V. Forrest)
En ja, 'Geloof je 't zelf?' is een spannend boek.  Adrien beweegt zich in dit derde deel in de wereld van het occulte en de  magie.  Hij ontmoet goede en boze heksen, satan-aanbidders en natuurlijk vallen er enkele slachtoffers van rituele moorden. Het is aan Adrien om dit kluwen te ontwarren en zijn verkoper te beschermen.  Het is inderdaad gevaarlijk werken in de boekhandel 'Cloak and Dagger' van Adrien.    Hij krijgt daarbij hulp(?) van zijn vriend en minnaar Jake Riordan.  Naast het detectivewerk heeft Adrien nog rekening te houden met familiezaken, zijn boekhandel  en de moeilijke relatie met Jake.  Adrien is 'uit de kast', Jake zit diep 'in de kast'.  
Het boek is niet alleen spannend, het is geschreven met gevoel voor humor en hanteert een bij wijlen  licht ironische toon.  Zo mag ik het graag hebben!.  
Het eerste deel van de reeks 'Fatale schaduwen' was een echte verrassing, leuk, spannend, gay.  Bij het lezen van het  tweede deel  'Een gevaarlijk iets' was de verrassing wat weg.  Met 'Geloof je 't zelf' heeft Josh Lanyon me terug kunnen bekoren.  Hij heeft  trouwens een tweetal prijzen gekregen voor deze uitgave.  Deze informatie en meer kan je lezen op Josh's website:  josh Lanyon

Alle boeken zijn verkrijgbaar in boekhandel 't Verschil en te ontlenen in de Holebibib.  
'Geloof je 't zelf is onlangs door 't Verschil geschonken aan de bib. 

Behalve op papier kan je de deze boeken ook downloaden in e-pub en zo lezen op je e-reader.  
Ik moet er voor de e-readers wel bij vertellen  dat de vertaling van de gedrukte versie stukken beter is dan deze gebruikt in epub.  Door de  manke vertaling gaat een stuk van het leesplezier hier verloren... weg ironie, weg humor.  

bert, uw boekenbeheerder fictievrijdag 11 oktober 2013

Roze pen 2013

de flyer


donderdag 19 september 2013

Lieve Lezer,

Uw boekenbeheerder Alex was aanwezig op de rondleiding van de tentoonstelling Georges Eekhoud op  beide locaties. De rondleiding gebeurde in het frans door een dame die in de jaren zestig in Leuven! (was toen nog niet gesplitst) gewerkt heeft rond Eekhoud. De tentoonstelling(en) bevatten vele foto's en documenten.

Wist je dat Eekhoudt een beeld(je) heeft op Linker-Oever?   (Mac Leodplein op de Antwerpse Linkeroever.  De onthulling had plaats op 14 juli 1953.)


De roman 'Eskal Vigor' zou in binnenkort  in het Nederlands uitgegeven worden (aldus Bart Hellinck).
Bart verwees naar het boek  'Gay 2003, cultureel jaarboek voor mannen' waarin deze roman  reeds vroeger is opgenomen  in een  Nederlandse vertaling.
Staat in onze bib non fictie onder het nummer 700/3497

Voor een schets over het leven van Eekhoud verwijs ik graag naar een artikel van  Yvan Brys verschenen op zijn blog:  LINK

Alex Scheirs, uw boekenbeheerder non fictie.


Verkorte inhoud van Yvan's artikel:

Onze eerste linkse homoschrijver

Georges Eekhoud (1854-1927) krijgt eindelijk de aandacht die hij verdient. Dank zij het Fonds Suzan Daniel kon je in Antwerpen naar een  tentoonstelling over zijn leven en werk,  in het kader van de World Outgames. De programmabrochure van de tentoonstelling geeft interessante informatie over zijn werk maar ook over zijn politiek engagement.

Eekhoud, een man van driften en passies, verdedigt steeds de artistieke vrijheid en de vrijheid van denken en handelen. Dromend van een superieure mensheid, van een nieuwe, rechtvaardige maatschappij, gekenmerkt door geluk en schoonheid, vindt hij snel aansluiting bij de prille socialistische beweging, dan dan vooral de anarchistische stroming ervan.   Zijn grote sociale betrokkenheid en uitgesproken afkeer van de burgerij blijken uit een roman als 'La Nouvelle Carthage' (1888),  die zich afspeelt in de havenstad Antwerpen. Uitsluiting en onrechtvaardigheid wekken zijn verontwaardiging op. Eekhoud, die zijn Vlaamse afkomst niet verloochent, ondersteunt als gevolg hiervan de eisen van de Vlaamse Beweging, al is hij tezelfdertijd gehecht aan het unitaire België. Meermaals verwoordt hij zijn verknochtheid aan de volkstaal, ook als literaire taal.
Zoals de meeste homo's in die tijd gaat hij een huwelijk aan met een vrouw.  Wanneer hij in 1887 trouwt met Cornelie Van Camp wonen ze al enkele jaren in Schaarbeek, op een steenworp van de grens met Brussel dat omstreeks de eeuwwisseling door Eugène Wilhelm wordt omschreven als de Europese stad met wellicht het grootste aantal homogelegenheden. In 1892 (Eekhoud is dan 38) volgt de ontmoeting met Sander Pierron,  een twintigjarige arbeider-drukker uit Sint-Jans-Molenbeek, actief in de socialistische beweging en met een grote interesse in kunst. Eekhoud ontfermt zich over hem, moedigt hem aan, fungeert als zijn leermeester. Daaruit ontwikkelt zich een verhouding die een unieke plaats inneemt in het leven van beide mannen, zoals blijkt uit de meer dan 250 (liefdes)brieven die Pierron in 1939 aan de Antwerpse stadsbibliotheek schenkt. Eekhouds dagboeken bevatten nog heel wat herinneringen aan ontmoetingen tijdens zijn vele wandeltochten en loftuitingen aan de billen van de sexy straatjongens in ribfluwelen broeken.
In 1907 figureert Eekhouds naam in een lijst van homoseksuele schrijvers, opgenomen in het boek 'Das Sexualleben unser Zeit'. Om een reactie gevraagd, ziet hij zich verplicht te ontkennen.  Het proces tegen hem van 1900, zijn penibele financiële situatie, de verantwoordelijkheid die hij draagt voor zijn echtgenote... laten hem geen andere keuze. Financiële problemen dwingen hem ook tot het schrijven, onder pseudoniem, van een aantal volksromans
Eekhouds boek'Eskal Vigor' is één van de eerste romans waarin een liefdesrelatie tussen twee mannen openlijk en - ondanks het noodlottige einde - positief wordt beschreven, waarin een gelukkig homoseksueel personage ten  tonele wordt gevoerd, gezond van lichaam en geest  en in vrede met zijn seksualiteit. Het hoofdpersonage eist daarbij het  recht op om te leven conform zijn natuur, zijn geaardheid. Zonder schuld zonder schaamte. De reactie blijft niet uit. Eind oktober 1900 start het geruchtmakende assisenproces te Brugge. De procureur des Konings daarentegen laat onder meer de Luikse professor psychiatrie Xavier Francotte opdraven, voor een uiteenzetting over de tegennatuurlijke passies van de uranisten (het woord dat toen gebruikelijk was om homoseksuelen te benoemen).  Na drie dagen proces en een half uur beraadslagen door de jury volgt de vrijspraak. Eekhoud zal later zijn moeilijkheden na Wereldoorlog I zien als de revanche van sommigen voor de voor hen ongelukkige uitslag van het proces.
Eekhoud sterft op 29 mei 1927 aan een hartaanval.
Later volgt, op initiatief van het studentengenootschap 'La Lanterne sourde' en als hommage aan de schrijver, in het nachtasiel van het Leger des Heils in de volkse Marollenwijk van Brussel een feestelijke maaltijd voor een 150-tal armen, studenten en kunstenaars. Met centraal een grote foto van de overledene, zijn borstbeeld en een spandoek met een citaat van hem:
"Misschien komt er eens de dag dat ik de armen en de paria's zal waardig zijn".

Met dank aan het Fonds Suzan Daniel.
Met dank aan Yvan Brys.
maandag 2 september 2013

Roze Pen 2013

Lieve lezers,

noteer alvast :

Bert, uw boekenbeheerder

zondag 4 augustus 2013

Nieuw in de bib.

LL,


- Het boek van Jodi Picoult: 'Een goede moeder' is heden in de bib toevoegd onder het nummer F1010/3503.   (loc. 't Verschil)
Er verscheen reeds een boekbespreking van Micha op dit blog op 29/4/2013.


- Het derde deel, 'Gerechtigheid'  van de millennium trilogie  van Stieg Larsson staat nu ook in de bib, naast 'Een vrouw die met vuur speelde' en 'Mannen die vrouwen haten'.   (Bedankt Johanna voor de gift)
nummer F1010/3501 (loc. 't Verschil) 

Fijne vakantielectuur voor lezers die niet moeten kijken op een grammetje bagage meer of minder.  Deze trilogie is  een  flinke brok leesvoer. +- 1800 blz. en bijna 3,5 kg Boek.
Bespreking Stieg-larsson-de-millennium-trilogie.


Eveneens toegevoegd aan de collectie van de bib ( locatie Roze Huis )

Leven als transgender in Belgie van div. auteurs  nummer 080/2611
Man en macht van Anton Oostkamp  nummer 110/3505
Liebe Macht Frei, the biography of Janni Kowalski van Jeremy Harder nummer F2020/3502)

Bert,
uw boekenbeheerder

100ste bericht op dit blog!

zondag 28 juli 2013

Reorganisatie Holebibib

Lieve lezers,

Na overleg met de betrokken partijen is besloten de Bib in boekhandel 't Verschil (plant2) volledig 'Fictie' te maken.   Alle biografiën (F2000;F2010;F2020;F2030;F2040;F2050 -paarse sticker) ) verhuizen daarom terug naar de Bib in het Roze Huis (plant1).

In het Roze Huis  zijn de kasten in de kleine zaal (de bib)  opnieuw gerangschikt zodat iedereen beter gebruik kan maken van het zaaltje en van de Bib.  Er is nu meer  natuurlijke lichtinval om het zoeken naar een boek te vergemakkelijken.


Bert, uw boekenbeheeder - fictie
Alex, uw boekenbehererder  -non fictiemaandag 17 juni 2013

Georges Eekhoud, of van toogpraat naar de Antwerpse Erfgoedbibliotheek.

Lieve lezers,


het is al enkele winters geleden dat  iemand mij aansprak aan de toog over de
holebibib van Het Roze Huis.  Na enige tijd kreeg ik de vraag of ik al eens
gehoord had over Georges Eekhoud (neen dus) en het feit dat we die auteur niet
in onze bib hadden staan (juist opgemerkt).  Volgde een uiteenzetting van mijn
mede-toogzitter, interessant, verbazend ook.
  Een vlaams auteur, geboren 1854, die einde 19e eeuw het aandurfde een roman met een duidelijk positieve homoseksuele inhoud te publiceren.   Hij mocht zich dan ook prompt voor de rechtbank komen verdedigen.
Een proces dat wel wat stof deed opwaaien in het katholieke Vlaanderen.
Het boek "Escal-Vigor"  heb ik niet gevonden in druk, wel in electronische versie. Hierna volgt de link waar je het boek (gratis) kan downloaden.  (franse versie, voor zover ik weet bestaat er geen vertaling)
Escal-Vigor


De holebibib heeft ondertussen een boekje over onze vriend Georges  verworven met een
korte biografie en een aantal van de door hem gepubliceerde teksten, alsook een
tekst van Numa Praetrorius over het proces Eekhoud.  
(het boekje is gearchiveerd)

Tentoonstelling 
Van 27/7/13 tot 25/8/13  loopt er een overzichtstentoonstelling in de Antwerpse Erfgoedbib H. Conciense en in het Letterhuis over onze auteur Georges Eekhoud.  
Volgende link geeft je alle info :  Zizo magzine/Eekhoud

uw boekenbeheerder

Bert

maandag 13 mei 2013

Holebibib in bewegingLieve lezers,

Uw boekenbeheerder heeft zijn lidmaatschap van de Holebibib laten vernieuwen.  U hebt nog  steeds de mogelijkheid om dit te doen maar waarom langer wachten?  Een hele muur boeken staat op u te wachten om in te kijken en te ontlenen.  De toegangsuren zijn zeer verruimd (van woensdag tot zondag)  en komen tegemoet aan een verzuchting van heel wat lezers. 
De winkel ligt in hartje Antwerpen op de Minderbroedersrui 33 ('t Verschil & De Onderkant), op zo'n 15 minuten lopen van het Centraal station.  Parkeren kan in de buurt of in de parkeergarages en je geraakt er ook vlot met het Openbaar vervoer: Tram 4 en tram 7 stoppen op de Minderbroedersrui. Tram 10 en tram 11 stoppen om de hoek in de Wolstraat.  Tram 3,5,9 en 15 (halte Meir)  zijn ook een optie (10 min. stappen). 

De Bib plant 2 (= boekhandel 't Verschil) leent niet alleen non-fictie boeken uit, de bib blijft ook bewegen.  Deze week hebben we een aantal werken toegevoegd aan de collectie.
-Olie op doek - Jonathan Kemp  (besproken op het blog)
-Iets scherps, een priem - Gerard van Emmerik
-De stem van de meester - Gerard van Emmerik
-De overkant - Bruno Schnyder
-Kontakt met de vijand - Kees Verheul
-De strategie - Kees Ouwens
-De eenzaamheid door genot - Kees Ouwens
-De hoed van tante Jeanot - Eric De Kuyper
-Dag stoel naast de tafel - Eric De Kuyper
-Dodelijke afstand - Patricia Duncker
-De liefde volgens Bloem - Wim Duijst
-Engelse liefde - Sjuul Deckwitz
-Billy Budd - Herman Melville
-Dag vreemde man - Jan de Leeuw
-En najagen van de wind - Alex Verburg

De boekenlijst, "Aan te kopen-opsporing verzocht" (te raadplegen via het blog) , is hiermee gezakt van 565 tot 470.  Mijn taak is dus nog lang niet gedaan.  Bij deze nog een warme oproep meegeven dat je nog steeds holebi-boeken kan schenken aan de bib.  Gewoon afgeven in de boekhandel en vermelden dat de boeken voor de bib zijn bestemd.

Bertje, uw boekenbeheerder

maandag 29 april 2013

Een goede moeder van Jodi Picoult

LL,

Zoë is muziektherapeuteen ziet haar huwelijk ten onder gaan na de zoveelste mislukte zwangerschap.  Ze gooit zich op haar werk en aanvaardt een baan bij schooldecaan Vanessa Swaw.  Hun professionele relatie groeit uit tot een liefdesrelatie.
In tussentijd probeert haar ex- man  Max aan zijn alkoholverslaving te ontsnappen en sluit zich aan bij een religieuze gemeenschap.
Wanneer Zoë en Vanessa een gezin willen stichten en hierbij gebruik willen maken van ingvroren embryo's van Max en Zöe, ondervinden ze hier de intolernatie en vooroordelen van een extreem conservatieve en gelovinge gemeenschap die alle middelen zal gebruiken om hun zondige relatie EN kinderwens te dwarsbomen.

"Een goede moeder" is een spannend drama waarbij de karakters diepgaand worden uitgewerkt.  Het verhaal wordt telkens vanuit het standpunt van één van de drie hoofdpersonages verteld, waardoor je een goed inzicht krijgt in hun karakters.

Jodi Picoult  heeft haar huiswerk goed gedaan.  De gevoelens en coming-out van Zöe, de alkoholverslaving van Max, de discriminatie in bepaalde delen van de VS... Alles wordt realistisch weergegeven, zonder veel pathos.
Het verhaal neemt veel wendingen, net zoals het leven. Pas op de allerlaatste bladzijde vallen alle puzzelstukken in elkaar.

Toch zijn er een paar opmerkingen.
De vertaling is bij momenten slordig en er staan en paar taalfouten in het boek.  Het verhaal speelt zich volledig af in de VS, maar bij de vertaling worden Nederlandstalige tijdschriften aangehaald (zoals "Zij aan Zij") en spreekt men over de HBO-opleiding.
Bij het boek hoort een cd die bij de Nederlandse vertaling achterwege is gebleven.  Er wordt wel verwezen naar een online soundtrack maar die is niet makkelijk te vinden.  Gezien het belang van muziek in dit boek is het spijtig dat is verloren is gegaan.

Het blijft niettemin een uitstekend boek dat je in spanning houdt tot de laatste bladzijde.

Micha Cole

woensdag 10 april 2013

Reorganistatie Holbebibib - reglement -


Holebibib Reglement


Openingsuren:
fictie: Minderbroedersrui 33, 2000 Antwerpen
wo-za: 11-18u, zo: 13-18u;
03/2260804, info@verschil.be
non-fictie: Het Roze Huis Antwerpen
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
op afspraak: 03/2880084,   mail :  holebibib@hetrozehuis.be

catalogus: http://holebibib.hetrozehuis.org

meer info: www.hetrozehuis.be

http://holebibib.blogspot.com


Artikel 1. Doelstelling
De collectie van de Holebibib is eigendom van het Roze Huis/çavaria-Antwerpen. Door het beschikbaar stellen van holebi- en transgendergerelateerd materiaal wil de Holebibib mee de doelstellingen van Het Roze Huis realiseren. Het Roze Huis/çavaria-Antwerpen vertegenwoordigt een dertigtal aangesloten verenigingen en vervult als zodanig een belangrijke rol binnen de Vlaamse holebi- en transgendergemeenschap. De organisatie steunt grotendeels op vrijwilligers en werkt naar een aanvaarding van het holebi- of transgenderzijn, ook bij minderheden in onze samenleving.


Artikel 2. Openingsuren
De fictie-collectie van de Holebibib wordt uitgeleend vanuit boekhandel ’t Verschil, Minderbroedersrui33 te Antwerpen en is beschikbaar van woensdag tot en met zaterdag van 11-18u en op zondag van 13-18u.

De non-fictieafdeling bevindt zich in het secretariaat van Het Roze Huis, Draakplaats 1, Antwerpen en is beschikbaar op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden op werkdagen via het nummer 03/2880084.
Op deze dagen en uren kan ook telefonisch contact opgenomen worden voor verlengingen, info en andere vragen in verband met de collectie. De verlenging moet gebeuren op het adres waar het boek ontleend werd. Op andere dagen en uren kan u contact opnemen via e-mail (holebibib@hetrozehuis.be) of onze
database consulteren op http://holebibib.hetrozehuis.org.

Artikel 3. Inschrijving
U wordt ingeschreven op voorlegging van uw identiteitskaart. Uw gegevens (naam, adres,telefoonnummer, e-mailadres) worden slechts opgeslagen ter bescherming van het door u uitgeleende materiaal en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. U heeft het recht uw gegevens te allen tijde in te kijken en aan te passen.
Na betaling van het verschuldigde bedrag is ondertekende lid van de Holebibib tot het einde van het lopende jaar.

Artikel 4. Ontleningen
De uitleentermijn bedraagt vier weken. Na betaling van het inschrijvingsgeld kan u per keer 2 fictieboeken ontlenen en 3 non-fictieboeken. Elk boek mag één keer verlengd worden voor vier weken,tenzij het boek gereserveerd werd door een ander lid. Hiervoor hoeft geen bijkomend leengeld betaald te worden.

Artikel 5. Boetes
Wie de geleende boeken te laat terugbrengt betaalt een boete van 0,5 euro per week per boek. Zo lang een uitgeleend boek nog in uw bezit is kan het lidmaatschap niet verlengd worden en kunnen geen nieuwe boeken ontleend worden.


Artikel 6. Adreswijzigingen
Eventuele adreswijzigingen dienen zo snel mogelijk meegedeeld te worden aan de Holebibib of aan het secretariaat van het Roze Huis, met vermelding van het lidnummer van de Holebibib.

Artikel 7. Schade
De ontlener dient zorg te dragen voor de geleende boeken. Bij verlies of totale beschadiging moet de volledige kostprijs (zoals vastgelegd in onze database) van het boek worden betaald. Bij gedeeltelijke beschadiging van het boek wordt een bedrag van 2,50 euro aangerekend. Indien het beschadigde of verloren boek langer dan een jaar wegblijft zal de waarborg eveneens ingetrokken worden en vervalt het  lidmaatschap. De ontlener is niet verantwoordelijk voor gewone gebruiksslijtage. Indien u opmerkt dat een boek reeds beschadigd is, gelieve dit dan voor het ontlenen te melden aan de verantwoordelijke ter plaatse.

Artikel 8. Informatie
Het is altijd mogelijk om tijdens de openingsuren aan de bibliotheekmedewerker te vragen om je te helpen zoeken in onze collectie. Ook telefonisch (enkel tijdens de openingsuren) of via e-mail kan informatie worden gevraagd over de aanwezige werken in de betreffende locatie. Onze collectie is eveneens te raadplegen op het internet. Surf hiervoor naar http://holebibib.hetrozehuis.org

Artikel 9. Reservering
Werken die uitgeleend zijn kunnen gereserveerd worden. Indien gewenst kan u via e-mail gratis op de hoogte gebracht worden wanneer het boek opnieuw beschikbaar is. De beschikbaarheid van de boeken is eveneens online te raadplegen op http://holebibib.hetrozehuis.org

Artikel 10. Akkoord
De ontlener verklaart zich door inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld akkoord met dit reglement dat overhandigd wordt bij de inschrijving.

Artikel 11. Uitsluiting
Om ernstige redenen kan een ontlener uitgesloten worden door de beheerders van de Holebibib.
Ondergetekende (naam)…………………………………………….
(adres)
(e-mail)
(tel.nr)

verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaand reglement.
Handtekening lid:
De Holebibib ontving de som van …… euro waarvan ….. euro als waarborg.

Handtekening medewerker Holebibib:

In tweevoud opgemaakt te Antwerpen, op (datum)
Geldig tot 31/12/2013

woensdag 3 april 2013

Reorganisatie holebibib

Lieve lezers,

Vorige zaterdag is de reorganisatie van de holebibib voltooid met de opening van de afdeling Fictie en bio's in de koffiehoek van boekhandel 't Verschil, Minderbroedersrui 33 Antwerpen.
De opening mocht feestelijk met een receptie.
Bart en Johanna zullen in de toekomst onze lezers met wijsheid en vriendelijkheid ontvangen.

Er is ondertussen ook de mogelijkheid gelanceerd om éénmalig een boek te ontlenen zonder dat je een jaarlidkaart moet  aankopen.  Bij interesse, vraag ernaar.

Laat ik een redacteur van Zizo-magazine aan het woord met ondergetekende. 

Zizo-magazine.be : opening bib in 't Verschil

Bert, uw boekenbeheerder

vrijdag 29 maart 2013

Reorganisatie holebibib

Beste leden van de Holebibib,

Op 30 maart 2013 om 17u wordt de Nieuwe Holebibib feestelijk geopend in Boekhandel 't Verschil, Minderbroedersrui 33, Antwerpen. Je bent van harte welkom om met ons mee te komen vieren. We ontvangen je met een hapje en een drankje.

Wat verandert er?
- Vanaf zaterdag vind je de fictie (romans, poëzie, kinderboeken, strips) in de koffiehoek van Boekhandel 't Verschil. Daar kan je tijdens de openingsuren van de winkel rustig snuisteren tussen de boeken en bij een koffie of een frisdrankje je keuze maken. 't Verschil is open van woensdag tot zaterdag van 11 tot 18u en op zon- en feestdagen van 13 tot 18u
- De non-fictieafdeling blijft in het secretariaat van het Roze Huis. Deze kan je raadplegen op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 03/288.00.84 of via mail holebibib@hetrozehuis.be.
- Was je nog geen lid? Dan kan je vanaf zaterdag lid worden door een lidkaart te halen in 't Verschil. Meer info en een nieuw reglement krijg je daar.
- Was je al lid en betaalde je een waarborg? Dan kan je een lidkaart voor 2013 krijgen in Boekhandel 't Verschil. Deze kaart is 21 euro waard en is geldig tot 31-12-13. Ze geeft je niet alleen de mogelijkheid om boeken te ontlenen, maar je krijgt ook 10% korting op de producten die in 't Verschil verkocht worden. Je waarborg vervalt dan, maar je krijgt er dus een hoop voor terug. Haal je je lidkaart niet op voor eind 2013, dan vervalt je waarborg.
- Wil je niet langer lid blijven? Geef ons (holebibib@hetrozehuis.be) dan een seintje en dan schrijven we je uit. Laat ons dan ook weten of je je waarborg graag terug wil of deze liever wegschenkt aan de Holebibib als steun voor de werking. Dat zouden we uiteraard erg op prijs stellen.

Wil je meer uitleg over de werking van de Nieuwe Holebibib, neem dan contact op met ‘t Verschil (03/226.08.04) of spring eens binnen.

Alvast een vriendelijke groet en hopelijk tot zaterdag.

Het Holebibib-team


Secretariaatsteam

Het Roze Huis- çavaria Antwerpen
Draakplaats 1
2018 Antwerpen

secretariaat@hetrozehuis.be

zondag 24 maart 2013

Reorganisatie holebibib

LL,


Van afbouw

naar opbouw


Woendagmiddag en donderdagmiddag is er hard gewerkt door een hele ploeg  aan de verhuis van de afdeling fictie naar boekhandel 't Verschil.  
Ik ben blij met de nieuwe locatie voor onze fictie boeken.
Grappig  : ongeveer halfweg de middag  kwam al de conclusie Oei... we gaan plaats tekort hebben..... waar hebben we dat al meer gehoord?
Bedenking :  waarom kon deze opstelling niet in in het Roze Huis??? 


sluuuu

bertje,  uw boekenverhuizer

maandag 18 maart 2013

Bericht, bericht, bericht


Verpand door Isabelle van Ewijk

LL,“‘Die nonsens geloof je toch zeker zelf niet!’
Met die woorden viel ze mijn leven binnen.”…

… en valt de lezer het boek binnen.
De liefdesthriller start wanneer Henri, een 31-jarige Antwerpse lesbienne, op een bedrijfsfeest Tara hoort en ziet. Tara is “een vrouw met uitstraling”. Henri is onmiddellijk “heftig door haar beroerd”. Vanaf het allereerste moment weekt Tara dus heel wat bij haar los. Heel impulsief volgt en filmt Henri Tara en de man in haar gezelschap, Pierre Declerck. Zowel Tara, Pierre als het filmpje gaan een belangrijke rol spelen in Henri’s leven.
Belangrijk is ook (het gebrek aan) familie; Henri kent alleen haar moeder. De naam van het hoofdpersonage is daarbij niet willekeurig gekozen.
Het is een roman met een diepgaande psychologische tekening van de personages en soms is dat best wel ingewikkeld. Toch ontbreekt het het boek niet aan vaart! Saai is het in geen geval; er gebeurt wel één en ander… Het verhaal heeft heel wat soms voorspelbare maar vaker verrassende wendingen. Het is spannend en je kan je laten meeslepen door de passionele verhaallijn.

In een interview met Isabelle van Ewijk, de schrijfster van dit spannende boek, las ik dat ze zich helemaal heeft laten gaan in Henri en dat Henri op een bepaalde manier een ongecensureerde versie is van haarzelf.
Isabelle van Ewijk groeide op in Nederland. Nu werkt en woont ze in Antwerpen.

Meestal kan ik me niet uren tot het lezen van een boek aanzetten. Met “Verpand” had ik daar niet zoveel moeite mee. Het debuut van Isabelle van Ewijk leest met andere woorden enorm vlot. Bovendien bleef ik aan het einde niet met een leeg gevoel zitten.


Antwerpen: Uitgeverij ’t Verschil, 2012 368p.
ISBN 9789490952105
€ 19,95
Holebibib F1010/3457

Ann Van de Vloet

         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit boek is ook door uw boekenbeheerder gelezen en alzo.... 

Verpand door Isabelle van Ewijk  -- tweede keer ---- LL, 

Deze debuutroman  is ons door de uitgeverij 't Verschil welwillend ter beschikking gesteld.  
Het boek oogt uiterlijk een tikje nostalgisch, romantisch  en Frans of beter 'Parijzerig'.    
Zo zijn we gelijk op het verkeerde been gezet.  Het verhaal  ontwikkelt zich in Antwerpen.  De stijl is helder.  Denk aan 'de heldere lijn' van Hergé.  Mevrouw Van Ewijk gebruikt deze stijl in woorden.   Niks geen krullerige taal, omfloerste omschrijvingen en of poëtisch woordgebruik.  Recht toe, recht aan.  Het is zelfs te merken in de gebruikte typografie.  
Krachtig! No-nonsens!

Bij het lezen van de eerste bladzijden heb ik me wat moeten dwingen om door te gaan.   Het duurde even tot het verhaal me vastgreep, dat gebeurde vanaf hoofdstuk 2.  We hebben dan de werkzetel van Henri, een jonge  vrouw met een drukke job, verlaten en stappen binnen bij haar vriend en haar moeder.  Het leven en de omgeving van Henri worden ons  nu geschilderd.  Haar drijfveren, haar leven intrigeert ook...Waarom? .. 
Ze is (te) nieuwsgierig naar het leven van haar nieuwe collega Tara.  Hoe, waarom..  Henri's zoektocht naar haar eigen achtergronden en die van de mensen die ze meer of minder liefheeft mogen we als lezer meemaken.
Zoals het in een goede familiegeschiedenis past zijn er donkere hoeken en onverwachte onthullingen die het geheel spannend maken.  
Romantiek ook, zonder roze wolk, die lost snel op door de gebeurtenissen van het leven. 

Samengevat : een sterk, onderhoudend boek.  Aanrader voor nieuwsgierige mensen.  

Gilbert De Cooman , boekenbeheerder 

vrijdag 8 maart 2013

Reorganisatie holebibib

Beste leden van de Holebi-bibliotheek,

zoals jullie hebben gemerkt, is de bibliotheek al een tijdje gesloten wegens reorganisatie.
De kleine ruimte in Het Roze Huis voldoet niet langer om onze mooie collectie tot zijn recht te laten komen.
In overleg met de vrienden van boekhandel 't Verschil hebben we een geweldige oplossing voor dit probleem gevonden.
De fictiecollectie zal eerstdaags verhuizen naar Minderbroedersrui 33. Daar kan u weldra opnieuw boeken ontlenen. In optimale omstandigheden, met een lekker tasje koffie of thee erbij.
De werkgroep Holebibib zal in samenwerking met 't Verschil de hernieuwde werking van de bib blijven verzorgen.
Voor het ontlenen van non-fictie kan u op afspraak blijvend terecht in Het Roze Huis. We vertellen u graag binnenkort meer hierover en over onze andere plannen met de holebibib. 


Noteer dus alvast zaterdag 30 maart (17u) in uw agenda want dan vieren we de opening van de vernieuwde bib met een receptie in 't Verschil.
Marcia Poelman

donderdag 28 februari 2013

Olie op doek van Jonathan Kemp

Lieve lezers,

Bij ’t Verschil verscheen een vertaling van de debuutroman van Jonathan Kemp ‘London Triptych’. Kemp laat zijn roman zich afspelen in 1894, 1954 en 1998.
 1894: Jack Rose, een hoerenjongen, komt in contact met Oscar Wilde. Hij zal op het beroemde proces tegen Wilde getuigen. De schrijver mengt hier fictie met historische feiten. Mij deed het erg denken aan de trilogie van Floortje Zwigtman ‘De groene Anjer’: Schijnbewegingen, Tegenspel en Spiegeljongen.
Zou Kemp, een Londenaar, deze reeks gelezen hebben? Weinig waarschijnlijk. Wellicht heeft historisch onderzoek tot een zelfde kader geleid.
Een tweede personage, Colin Read, is een kunstschilder. Hij vecht tegen zijn homoseksuele gevoelens en zoekt uiteindelijk bevrediging in vluchtige contacten. Het Londen van 1954 is niet mals voor homo’s. In zijn zoektocht wordt hij geholpen door Gore,  alweer een hoerenjongen. Gore doet dienst als naaktmodel voor zijn schetsen. Een derde personage, David, verzeilt in de negentiger jaren van vorige eeuw erg jong in Londen en komt met escort en als porno-acteur aan zijn trekken. Hij wordt echter smoorverliefd op een andere pornoster en belandt door drugssmokkel via zijn seksmaat in de gevangenis.
Een triptiek, driemaal  ook prostitutie, drugs, gevangenis. Iets té veel van het ‘goede’? Dat betekent niet dat de verhalen niet diep zouden ingaan op allerhande gevoelens (verlangen, schaamte, schuld…). Ergens schrijft Kemp: “Schuldgevoelens” die meest nutteloze der emoties.
Wat ik wel storend vond in het boek is dat het voortdurend van tijdskader verspringt en ik moeite had om het verhaal te blijven volgen. Je kan natuurlijk alle hoofdstukjes 1894  (enzovoort) aan mekaar plakken. Of misschien doet juist dit de lezer door het boek voorthollen. De vertaling door Johanna M. Pas is schitterend.


Dit debuut won verschillende prijzen en de Engelse (gay)pers was unaniem zeer lovend.
KEMP J., Olie op Doek, ’t Verschil Antwerpen 2012, 277pp. ISBN 9789490952112. 
Ook dit boek werd door ’t Verschil aan de holebibib geschonken waarvoor dank.
In tussentijd zal Jonathan Kemp over dit boek geïnterviewd zijn in de Antwerpse ‘De Groene Waterman’ op zaterdag 9 februari. Misschien was je erbij?

Alex Scheirs

dinsdag 5 februari 2013

Corydon van André Gide


Uit de (boeken)kast …


Bij de boeken die de holebibib onlangs erfde (de schenker weze nogmaals bedankt) staken heel wat pareltjes. Eén hiervan was een werkje van André Gide, ‘Corydon’. Het is wel een vertaling naar het Nederlands door Jef Last en uitgegeven in 1968 door de toen beroemde en beruchte NVSH (Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming). André Gide  (1869-1951) was een Frans auteur die in 1947 de Nobelprijs Literatuur won. Hij schreef tijdens Wereld Oorlog I ‘Corydon’ maar dit boekje werd pas -uit schrik- in 1924 onder zijn naam gepubliceerd. Het boekje riep enorm veel tegenstand op en dat zal onmiddellijk duidelijk worden. Waarover gaat het? Het is een apologie (verdediging) van de homoseksualiteit. Corydon bestaat uit vier dialogen die gevoerd worden door een ik-figuur en de overtuigde homoseksueel Corydon. Gide legt de ik-figuur alle contra-argumenten in de mond en laat dan Corydon het pleidooi pro voeren.
Zo weerlegt hij het ‘tegennatuurlijkzijn’ van homoseks. Hoeveel geslachtsverkeer bij hetero’s leidt uiteindelijk tot voortplanting? Homoseks is wel “tegen de gewoonte” of “tegen de norm” maar zeker niet “tegen de natuur”.
In de tweede dialoog gaat het over de biologie. Homoseksualiteit is een aangeboren neiging. Gide demonstreert verder dat hij erg op de hoogte was van het Darwinisme en de evolutiebiologie (in die tijd!!). Een citaat van Pascal is vermeldenswaard: ‘Ik ben erg bang dat die natuur zelf slechts een eerste gewoonte is, zoals de gewoonte een tweede natuur is.’
De derde dialoog voert over de geschiedenis, de literatuur en de schone kunsten.
Hierin komen natuurlijk de Oude Grieken (Thebe…) aan bod, maar ook de Kelten (1), de kunstenaars uit de Renaissance. Wat Goethe doet uitroepen: ‘Was die Kultur der Natur abgewonnen habe, werde man nicht wieder fahren lassen.’
Tot slot dialogeren de twee over de sociologie en de moraal.

Nog een pikant detail. In zijn inleiding spreekt jef Last over een tragedie in een Belgisch katholiek internaat: 256 jongens werden door een pater seksueel misbruikt. Toen al stond het in de kranten!!(AS)
[1] Diodore van Sicilië (1ste eeuw  BC) over de Kelten (1ste boek 5,32): “Hoewel ze mooie vrouwen hebben, zijn de mannen zeer weinig aan hen gehecht, terwijl ze daarentegen een buitengewone neiging vertonen voor de omgang met mannen. Uitgestrekt op beestenvellen liggen ze op de grond met aan iedere kant naast zich een kameraad met wie ze zich om beurten amuseren.’

Maskerade van Lars Saabye

Lieve lezers,

een gift :


De Deens/Noorse schrijver Lars Saabye Christensen (°1953) is (vooral in Noorwegen) bekend om zijn roman ‘De Halfbroer’.  Maskeblomstfamilien (2003) werd in het Nederlands vertaald als Maskerade en uitgegeven bij De Geus. Het verhaal gaat over de onprettige kindertijd van Adrian, wiens vader zelfmoord pleegt wanneer hij twaalf is.  Heel langzaamaan wordt een geheim ontsluierd dat Adrian met zich meedraagt.

Philippe Bonne

F1050/

vrijdag 1 februari 2013

AANDACHT Bis

Lieve lezers,


zoals reeds gemeld is de bib gesloten wegens renovatiewerken.  De vloer is gelegd maar de bib staat nog niet op poten (kan je dan wel zeggen van een bib?)
Het bibteam en het Roze Huis zijn druk aan het vergaderen en beraadslagen  om te toekomst van de bibliotheek  te verzekeren.  Het onmiddellijk  gevolg is  dat onze Roze bib voor onbepaalde tijd de deuren  sluit.
 Boeken kunnen nog worden binnengebracht via het secretariaat of zelfs via het café
(wel inpakken samen met je ontleenfiche graag!)

NEEN, de sluiting is  niet definitief, we laten onze lezers niet in de steek!  We mogen alleen onze kop niet in het zand steken voor de realiteit.   Het is tijd voor verandering. 

Samen tasten we de mogelijkheden af om onze bib beter te maken.  Dat kost even tijd.  Verontschuldigingen vooraf dat het allemaal niet sneller kan.

Het bewijs dat de bib niet dood en begraven is  : nog deze week stappen 2 van onze medewerkers naar de Plantijn Hogeschool te Antwerpen om de studenten van ons bestaan op de hoogte te brengen.

Blijf de ontwikkelingen volgen op ons blogje...... Bert, uw boekenbeheerder  


donderdag 3 januari 2013

AANDACHT AANDACHT !!!!

Het team van het Roze Huis deelt ons mede dat er renovatiewerken zijn gepland vanaf 12/1/2012 op de eerste verdieping.
Onze bib zal daarom gesloten zijn tot het einde van de maand januari.
Lezers die boeken ten gevolge van deze sluiting  te laat binnenbrengen, kunnen rekenen op het begrip en de mildheid van de dienstdoende bibliotheek medewerker. 

Men zegge het voort.     


bert, uw boekenVERHUIZER