Welkom in onze Holebibibliotheek


Draakplaats 2 - 2018 Antwerpen


www.holebibib.be


open op zondagnamiddag van 14u tot 17u

De catalogus kan je via deze link doorzoeken.


dinsdag 28 december 2010

uitleentermijn

LL,


mocht je door de sluiting van de bib op zaterdag 25 december en op  zaterdag 1 januari 2011 problemen ondervinden om  de maximale  uitleentermijn van 4 weken te respecteren kan ik melden dat deze automatisch wordt verlengd tot zaterdag  8 januari 2011.

het holebibib team,

donderdag 23 december 2010

Nieuwjaarsreceptie


Bij het einde van het jaar hoort ook een nieuw begin.  Het nieuwe jaar willen we als Holebibib samen met U, lieve lezer, inzetten met een drankje en een gezellig samenzijn tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van  Het Roze Huis. Zaterdag 8 januari 2011 vanaf 20u op de Draakplaats te Antwerpen.    U bib team zal aanwezig zijn van 19.30 tot.........?  Kom gerust eens langs in ons lokaal  op de 1e verdieping van het Rroze Huis.


We plannen nog voor het einde van het jaar een bescheiden aankoopronde van nieuwe boeken.  Het zal ons niet lukken deze boeken al voor uitlening ter beschikking te stellen maar inkijken kan al wel.... (net sinterklaas!) 

bert, uw boekenbeheerder

Stop/Start

LL,

Tijdens zijn werkzaamheden aan de elektronische  gegevensdragers van de Holebibib, raakte Thierry S in de ban van een oude gegevensdrager, met name Het Boek.  Thierry heeft zich aangemeld als medewerker van de bib en zal vanaf januari 2011 op dinsdagavond mee de uitleningen verzorgen.   Welkom Th. 

Spijtig moet ik tegelijk  het vertrek van Chak T vermelden als medewerker van de bib.   U, lieve lezer en wij, het team,  zal Chak met zijn zwarte pinnenkens haar missen.  Veel succes met de studies Chak en bedankt voor de tijd die je in de werking van de holebibib investeerde.  

bert, uw boekenbeheerder. 

vrijdag 17 december 2010

Database

LL,

Enige tijd geleden heb ik al vermeld in een berichtje dat de ICT ploeg van het Roze Huis zijn licht heeft laten schijnen op de database van onze bib.  Deze database gebruiken we vooral om onze boeken te rangschikken, terug te vinden en ze aan u lezer, te  ontlenen.  Voor U is dit vooral interne keuken maar de ICT  heeft ook een zoekfunctie op het world wide web gezet die elke belangstellende kan raadplegen.   Met dank aan de ICT ploeg, Joris en Thierry.

http://holebibib.hetrozehuis.org(ik ga deze link ook aan de rechterzijde bijschrijven in de plaats van de te downloaden catalogus)

uw boekenbeheerder
bert.

maandag 13 december 2010

Brochure

LL,

Met enige fierheid kan ik jullie in première de nieuwe brochure voorstellen die het Roze Huis op grote schaal verspreidt  naar scholen, bibliotheken en andere verenigingen ter promotie  van de werking van de Holebibib.  Het is een fijn gevoel te weten  dat de Holebibib zich gedragen voelt  door het Roze Huis.  Een dikke merci aan al de medewerkers die dit initiatief hebben genomen.
Bert, uw boekenbeheerder

vrijdag 10 december 2010

Elke liefde telt van Boris Dittrich

Elke liefde teltElke Liefde Telt 


De Nederlandse politicus (D66) maakte in eigen land naam met zijn strijd voor het homohuwelijk, waardoor Nederland als eerste natie de wet goedkeurde.  Hij was ook één van de eerste Nederlandse parlementsleden die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit.  Na een dispuut met minister Rita Verdonck in verband met het paspoort van Ayaan Hirsi Ali steunde D66 de regering niet langer, waarop de regering viel.  Hierdoor besloot Boris Dittrich zijn carrière een andere wending te geven en in te gaan op een aanbod van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, met zetel in New York, de stad van zijn jongensdromen. 

Vanaf 2006 zou zijn werk erin bestaan de Yogyakartabeginselen, met betrekking tot homoseksualiteit  en genderidentiteit   te doen respecteren.  Met die boodschap reisde hij in naam van HRW de wereld rond.  Homoseksualiteit  is in 77 landen strafbaar en in 8 landen staat er zelfs de doodstraf op.  Zijn boek, Elke Liefde Telt, is het relaas van deze reizen en zijn contacten met mensenrechtenactivisten, presidenten, ambtenaren, politici en journalisten.  Zo lezen we dat de paus lobbyeisten inzet om deze principes, die de rechten van gays, biseksuelen en transgenders behelzen, zwart te maken, bij voorkeur bij dictatoriale regimes die graag een loopje nemen met mensenrechten.  Heel wat landen vormen samen blokken tegen de meer vooruitstrevende, meestal westerse, landen met als argument dat ze zich geen wetten laten opdringen door deze laatsten.  Ze ontkennen enig probleem: homoseksualiteit komt bij hen niet voor en als het in hun land zou voorkomen, dan is dit 'tegennatuurlijk' gedrag uit het westen geïmporteerd.  Het zou tegen 'hun traditie' zijn. 


De verhalen uit dit zeer leesbaar boek zijn dikwijls schrijnend en gaan vaak onze fantasie te boven: mishandeling, foltering, moord (soms door de eigen familie)  en totale weerloosheid tegen diepgewortelde vooroordelen van onrechtvaardigheid.  Dittrich oogst soms overwinningen maar vecht soms ook tegen de bierkaai.  Hij weet ook begane vergissingen toe te geven. 

Het boek verdient zeker een ruim lezerspubliek en is een must voor iedereen die in mensenrechten en gelijkberechtiging is geïnteresseerd.  Met de betogingen onlangs in de VSA tegen de "don't  ask, don't tell" politiek in het Amerikaans leger, de vreselijke verhalen uit Midden Afrika en folterpraktijken als het dichtlijmen van anussen tot de door erop volgt in Irak in het achterhoofd,  is het  boek brandend actueel. 


Philippe Bonne


boekbespreking verschenen in De Magneet, jaargang 13, winter 2009


Dit boek is te vinden in  de bib onder 610/2475