Welkom in onze Holebibibliotheek


Draakplaats 2 - 2018 Antwerpen


www.holebibib.be


open op zondagnamiddag van 14u tot 17u

De catalogus kan je via deze link doorzoeken.


woensdag 20 augustus 2014

Vanuit de verte van Donna Milner

Lieve lezers,

Vanuit de verte van Donna Milner   een boekbespreking


'Hij kwam te voet. Als een luchtspiegeling verrees hij uit de golvende hitte boven de bochtige zandweg naar ons huis.  Ik sloeg hem gade vanuit de schaduw van onze overdekte veranda. Ik was 14 die hete julidag in 1966'

Alzo begint  deze Canadese roman, 'Vanuit de verte'.  De 'hij' wordt River Jordan, een Amerikaanse jongeman die de Canadese grens heeft overgestoken als dienstweigeraar, we spreken hier over de jaren 1960 en de Vietnam-oorlog is bezig.   River is niet alleen, ongeveer 120.000 jonge mannen trokken in die jaren de grens over om aan de dienstplicht te ontsnappen.  Voor de ene waren zij helden die 'weigerden het zwaard op te pakken' voor de andere een bende lafbekken.  De controverse is steeds blijven duren, ook nadat president Clinton hen gratie verleende.  Een monument aan de grens, om deze kleine landverhuizing te herinneren, kon uiteindelijk niet wegens de 'gevoeligheden' van  de Amerikaanse buren.  

'Vanuit de verte' is een familiegeschiedenis, of beter het uiteenvallen van een familie, gestart met de aankomst van de jonge Amerikaan op de familieboerderij.  River brengt in één keer de jaren '60 binnen in een rustige, traditionele  boerengemeenschap (muziek, lange haren, geweldloosheid, vriendschap  en meer).  
Het verhaal is verteld vanuit het standpunt van Natalie, de 15 jarige dochter. Zij observeert hoe River haar vader, moeder, broers Carl en Morgan en in het bijzonder Boyer, de eerstgeborene, voor zich weet te winnen. Ze komt zelf ook in de ban van de knappe jonge man.  Als ze merkt dat ze niet alleen om zijn gunsten bedelt steekt jaloezie de kop op en de familie spat tenslotte  uit mekaar.

Een 'feel-good' roman, ja. Een dosis romantiek, ja.... .. een stuiversroman (=keukenmeidenroman, maar dat woord is mogelijk te beladen).. neen,  daarvoor is het een te goed geschreven verhaal.  Donna Milner gebruikt de techniek om regelmatig te switchen op te tijdslijn tussen 1968 en 2003 om haar verhaal volledig  uit de doeken te doen.  Je krijgt, naast de familiedragedie een stuk minder gekende geschiedenis mee.  De karakters worden langs meer dan  één kant geschilderd.  Geen bordkartonnen personages, maar mensen met goede en slechte kanten, volledige mensen dus.
Voor mij, een goed boek om mee te nemen op een rustige zomeravond op een stille plaats.  (Pas op voor de muggen, want het zal snel laat worden!) 
Een mannenboek? een vrouwenboek? Aan u de keuze.


Vanuit de verte van Donna Milner 
verkrijgbaar in 't Verschil    en in de holebibib.   

ontwerp monument
Gilbert De Cooman,
uw boekenbeheeder
   

donderdag 7 augustus 2014

The life and times of Harvey Milk van Randy Schilts

LL,
op deze dagen van gay prides past een stukje geschiedenis.... ik laat Alex aan het woord :

JE ZULT GAYS HOOP GEVEN – EEN BIOGRAFIE‘Je zult gay-mensen hoop geven’, dat was Harvey's politieke boodschap. Hij  was de eerste openlijke gay die in de States een politiek mandaat bekleedde, namelijk supervisor (schepen zouden wij zeggen) in San Francisco. Op 48 jarige leeftijd werd hij er in 1978 vermoord, samen met de burgemeester, door Dan White. White kreeg voor deze dubbele moord een milde straf omdat de jury nogal eenzijdig samengesteld was. Er zetelde bijvoorbeeld geen enkele homo in en het waren uitsluitend katholieke, blanke middenstanders. Milk had zijn gewelddadige dood zien aankomen en gaf er deze betekenis aan: ‘If a bullet should enter my brain, let that bullet destroy every closet door.’Milk was samen met duizenden andere gays uit alle streken van de US in de jaren zeventig van vorige eeuw aanbeland in Frisco, voornamelijk in de Castro-wijk. De populatie werd op enkele honderdduizenden geschat. Stonewall-Inn (1969) lag vers in ieders geheugen gegrift en de strijd van de zwarten en andere minderheidsgroepen tegen racisme bloeide. Tegelijkertijd woedde er een hevige anti-homostrijd. Zo voerde in 1977 de actrice Anita Bryant op dubieuze bijbelse gronden actie tegen de ‘verwerpelijke’ homoseksualiteit en  senator John Briggs diende een wetsvoorstel in om leraars die openlijk homoseksueel waren uit de publieke scholen te bannen om zo 'werving' te voorkomen,wat volgende repliek van Milk opleverde: ‘If it were true that children mimicked their teachers you’d sure have a helluva lot more nuns running around.’
 
De jaren zeventig waren heel belangrijk in onze ontvoogdingsgeschiedenis zowel in de States als hier te lande (eerste homo-optochten). Ze leverden een moderne martelaar op: Harvey Milk. Hij zei voortdurend dat het niet over hemzelf ging noch over een politiek zitje, maar over een beweging, een beweging die hoop moest brengen in het leven van velen.
Deze biografie is  een boek dat iedere rechtgeaarde (!) persoon zou moeten gelezen hebben want het is Grote Geschiedenis. Shilts is tevens de auteur van een  boek (en later film) over de aidsepidemie in het begin van de jaren tachtig ‘And the band played on’. Hij is reporter en beschikt over een enorme hoeveelheid gegevens.
Naast dit boek zijn er ook twee films uitgebracht over het leven en de dood van Harvey Milk.   een documentaire film  (docu)
en een speelfilm (speelfilm)

SHILTS Randy, The Life and Times of Harvey MILK. The mayor of Castro
Street. Atlantic Books, London, paperback 2009 (Oorspronkelijk 1982). 464
pp met documenten en index. ISBN 978-1-84887-244-8  verkrijgbaar in
boekhandel  ’t Verschil 12,60 € en ook te ontlenen in de holebibib
(non-fictie).

Meer quotes van Milk:
‘Too much anger of gays simmered beneath the surface, all over the world.’
‘All human beings have power.’
‘I’ve always considered myself part of a movement, part of a candidacy.
I’ve considered the movement the candidate.’
‘A true function of politics is not just to pass laws, but to give hope’
(inaugural speach).
‘The important thing is n’t that we live on hope alone, but that life is
not worth living without it.’

Alex Scheirs