Welkom in onze Holebibibliotheek


Draakplaats 2 - 2018 Antwerpen


www.holebibib.be


open op zondagnamiddag van 14u tot 17u

De catalogus kan je via deze link doorzoeken.


maandag 18 juli 2016

Literaire Apero, zaterdag 3 september

LL,  


De Holebibib nodigt iedereen voor zijn eerste LITERAIRE APERO op zaterdag 3 september 2016 om 16uHolebibib Antwerpen, Draakplaats 2
Wat gaan we doen? Breng je favoriete LGBT-boek mee en lees ons de pagina voor waar je van vindt dat anderen deze moeten horen. Vertel ons voor je begint te lezen waarom je dit boek gekozen hebt. Nadien bespreken we samen dit boek.
Als je wilt meedoen, denk hier dan aan: 
- Je krijgt maximum 10 minuten voor je voorstelling.
- Je boek is Nederlandstalig (mag dus ook vertaald zijn uit een andere taal)
- Je boek heeft een LGBT thema of een LGBT personage
Zegt je dit wel wat?
Mail dan naar holebibib@hetrozehuis.be. In deze mail vermeld je de titel en de auteur van je boek. Inschrijven kan tem 31/8/2016.
We checken tevens of je boek beschikbaar is is in de bib en/of bij onze partner Boekhandel Kartonnen Dozen.
Extra leuk om te weten is dat wij, leden van de Holebibib, ook meelezen. 
Tijdens onze Apero vertonen we eveneens  boektrailers.

Ann

maandag 11 juli 2016

Reglement Holebibib 2016

Lieve lezers,

misschien een beetje saai, maar wel noodzakelijk.  Het nieuwe reglement van de holebibib.


Artikel 1: Doelstelling

De Holebibib is een werkgroep binnen Het Roze Huis. Door het beschikbaar stellen van holebi – en transgendergerelateerd materiaal wil de Holebibib mee de doelstellingen van Het Roze Huis realiseren. Het Roze Huis Antwerpen vertegenwoordigt aangesloten verenigingen en vervult als zodanig een belangrijke rol binnen het Vlaamse holebi en transgenderlandschap. De organisatie steunt grotendeels op vrijwilligers, en werkt naar een aanvaarding van het holebi- en transgenderzijn, ook bij minderheden in onze samenleving.

Artikel 2: Openingsuren

De Holebibib is open op volgende dagen en uren:
Woensdagmiddag tussen 16u00 en 19u00 en zondagmiddag tussen 14u00 en 16u00. Op andere dagen kan u contact opnemen via e-mail.

Artikel 3: Lidmaatschap

U wordt ingeschreven op voorlegging van de identiteitskaart. Uw gegevens worden slechts opgeslagen ter bescherming van de uitgeleende boeken en om U op de hoogte te houden van andere activiteiten die door de Holebibib georganiseerd worden. U hebt het recht uw gegevens ten allen tijde in te kijken en aan te passen.
Het lidmaatschap bedraagt € 10 per kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Indien het lidmaatschap na 1 juli ingaat, dan bedraagt het € 5 voor de rest van het jaar.
Het lidmaatschap dient jaarlijks hernieuwd te worden.

Artikel 4: Ontleningen

Na betaling van het lidgeld kan U per keer 3 boeken ontlenen. De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Elk boek mag éénmaal verlengd worden en dit weer voor 4 weken.
Op vertoon van de studenten- of leerkrachtenkaart kunnen maximaal 5 boeken per keer ontleend worden.

Artikel 5: Schade

De lener dient zorg te dragen voor de geleende boeken. Bij verlies of totale beschadiging moet de kostprijs zoals vastgelegd in het computerbestand van het boek betaald worden. Bij gedeeltelijke beschadiging van een boek wordt een bedrag van € 5 aangerekend. Indien het beschadigde of verloren boek niet vrijwillig betaald wordt, zal het lidmaatschap vervallen en dient de lener zich opnieuw lid te maken voor hij/zij/x het recht heeft opnieuw een artikel uit te lenen.
Wanneer een boek langer dan 6 maanden wegblijft, vervalt het lidmaatschap.
De lener is niet verantwoordelijk voor gewone gebruiksslijtage. Indien een boek reeds beschadigd is, gelieve dit dan voor het uitlenen te melden aan de verantwoordelijke ter plaatse.

Artikel 6: Informatie

Het is altijd mogelijk om tijdens de uitleendienst aan de bibliotheekmedewerker te vragen om U te helpen zoeken in de collectie. Ook via e-mail kan informatie gevraagd worden over de aanwezige werken.

Artikel 7: Reservering

Werken die reeds uitgeleend zijn, kunnen gereserveerd worden. Indien gewenst kan U gratis op de hoogte gebracht worden wanneer het boek opnieuw aanwezig is in de Holebibib. De beschikbaarheid van de boeken is eveneens zichtbaar via de elektronische catalogus.

Artikel 8: Akkoord

De lener verklaart zich door inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld akkoord met dit reglement dat overhandigd wordt bij de inschrijving.

Artikel 9: Uitsluiting

Om ernstige redenen kan een gebruiker uitgesloten worden door de beheerders van de Holebibib.

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met bovenstaand reglement

Handtekening
Bert, uw boekenbeheerder
Ontvangen de som van € 10 / € 5 als lidmaatschap


Handtekening
Datum:
maandag 4 juli 2016