Welkom in onze Holebibibliotheek


Draakplaats 2 - 2018 Antwerpen


www.holebibib.be


Open op zaterdag- en zondagnamiddag van 14u tot 16u

De catalogus kan je via deze link doorzoeken.


woensdag 10 april 2013

Reorganistatie Holbebibib - reglement -


Holebibib Reglement


Openingsuren:
fictie: Minderbroedersrui 33, 2000 Antwerpen
wo-za: 11-18u, zo: 13-18u;
03/2260804, info@verschil.be
non-fictie: Het Roze Huis Antwerpen
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
op afspraak: 03/2880084,   mail :  holebibib@hetrozehuis.be

catalogus: http://holebibib.hetrozehuis.org

meer info: www.hetrozehuis.be

http://holebibib.blogspot.com


Artikel 1. Doelstelling
De collectie van de Holebibib is eigendom van het Roze Huis/çavaria-Antwerpen. Door het beschikbaar stellen van holebi- en transgendergerelateerd materiaal wil de Holebibib mee de doelstellingen van Het Roze Huis realiseren. Het Roze Huis/çavaria-Antwerpen vertegenwoordigt een dertigtal aangesloten verenigingen en vervult als zodanig een belangrijke rol binnen de Vlaamse holebi- en transgendergemeenschap. De organisatie steunt grotendeels op vrijwilligers en werkt naar een aanvaarding van het holebi- of transgenderzijn, ook bij minderheden in onze samenleving.


Artikel 2. Openingsuren
De fictie-collectie van de Holebibib wordt uitgeleend vanuit boekhandel ’t Verschil, Minderbroedersrui33 te Antwerpen en is beschikbaar van woensdag tot en met zaterdag van 11-18u en op zondag van 13-18u.

De non-fictieafdeling bevindt zich in het secretariaat van Het Roze Huis, Draakplaats 1, Antwerpen en is beschikbaar op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden op werkdagen via het nummer 03/2880084.
Op deze dagen en uren kan ook telefonisch contact opgenomen worden voor verlengingen, info en andere vragen in verband met de collectie. De verlenging moet gebeuren op het adres waar het boek ontleend werd. Op andere dagen en uren kan u contact opnemen via e-mail (holebibib@hetrozehuis.be) of onze
database consulteren op http://holebibib.hetrozehuis.org.

Artikel 3. Inschrijving
U wordt ingeschreven op voorlegging van uw identiteitskaart. Uw gegevens (naam, adres,telefoonnummer, e-mailadres) worden slechts opgeslagen ter bescherming van het door u uitgeleende materiaal en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. U heeft het recht uw gegevens te allen tijde in te kijken en aan te passen.
Na betaling van het verschuldigde bedrag is ondertekende lid van de Holebibib tot het einde van het lopende jaar.

Artikel 4. Ontleningen
De uitleentermijn bedraagt vier weken. Na betaling van het inschrijvingsgeld kan u per keer 2 fictieboeken ontlenen en 3 non-fictieboeken. Elk boek mag één keer verlengd worden voor vier weken,tenzij het boek gereserveerd werd door een ander lid. Hiervoor hoeft geen bijkomend leengeld betaald te worden.

Artikel 5. Boetes
Wie de geleende boeken te laat terugbrengt betaalt een boete van 0,5 euro per week per boek. Zo lang een uitgeleend boek nog in uw bezit is kan het lidmaatschap niet verlengd worden en kunnen geen nieuwe boeken ontleend worden.


Artikel 6. Adreswijzigingen
Eventuele adreswijzigingen dienen zo snel mogelijk meegedeeld te worden aan de Holebibib of aan het secretariaat van het Roze Huis, met vermelding van het lidnummer van de Holebibib.

Artikel 7. Schade
De ontlener dient zorg te dragen voor de geleende boeken. Bij verlies of totale beschadiging moet de volledige kostprijs (zoals vastgelegd in onze database) van het boek worden betaald. Bij gedeeltelijke beschadiging van het boek wordt een bedrag van 2,50 euro aangerekend. Indien het beschadigde of verloren boek langer dan een jaar wegblijft zal de waarborg eveneens ingetrokken worden en vervalt het  lidmaatschap. De ontlener is niet verantwoordelijk voor gewone gebruiksslijtage. Indien u opmerkt dat een boek reeds beschadigd is, gelieve dit dan voor het ontlenen te melden aan de verantwoordelijke ter plaatse.

Artikel 8. Informatie
Het is altijd mogelijk om tijdens de openingsuren aan de bibliotheekmedewerker te vragen om je te helpen zoeken in onze collectie. Ook telefonisch (enkel tijdens de openingsuren) of via e-mail kan informatie worden gevraagd over de aanwezige werken in de betreffende locatie. Onze collectie is eveneens te raadplegen op het internet. Surf hiervoor naar http://holebibib.hetrozehuis.org

Artikel 9. Reservering
Werken die uitgeleend zijn kunnen gereserveerd worden. Indien gewenst kan u via e-mail gratis op de hoogte gebracht worden wanneer het boek opnieuw beschikbaar is. De beschikbaarheid van de boeken is eveneens online te raadplegen op http://holebibib.hetrozehuis.org

Artikel 10. Akkoord
De ontlener verklaart zich door inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld akkoord met dit reglement dat overhandigd wordt bij de inschrijving.

Artikel 11. Uitsluiting
Om ernstige redenen kan een ontlener uitgesloten worden door de beheerders van de Holebibib.
Ondergetekende (naam)…………………………………………….
(adres)
(e-mail)
(tel.nr)

verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaand reglement.
Handtekening lid:
De Holebibib ontving de som van …… euro waarvan ….. euro als waarborg.

Handtekening medewerker Holebibib:

In tweevoud opgemaakt te Antwerpen, op (datum)
Geldig tot 31/12/2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten