Welkom in onze Holebibibliotheek


Draakplaats 2 - 2018 Antwerpen


www.holebibib.be


Open op zaterdag- en zondagnamiddag van 14u tot 16u

De catalogus kan je via deze link doorzoeken.


zondag 25 april 2021

Weg der geesten van Pat Barker

 Lieve lezers,

Nog steeds zijn onze bewegingsmogelijkheden  beperkt.   Een opportuniteit voor mij om het  boek 'Weg der geesten' andermaal aan te vatten.  Het staat al  jaren op mijn boekenplank en ik was er al enkele keren in begonnen zonder succes.  Het is inderdaad een 3-delige turf van 760 bladzijden.  We hebben een historische roman, veelal gebaseerd op bestaande personen en gebeurtenissen in handen, gesitueerd in 'de Groote Oorlog'. Je voelt dadelijk aan dat het geen ontspanningslectuur is.

Het verhaal, Boek 1: Niemandsland                  

We ontmoeten dr. Rivers, neuroloog en werkzaam in Craiglockhart, een psychiatrisch ziekenhuis voor militairen, slachtoffer van diverse mentale aandoeningen als gevolg van hun deelname aan de loopgravenoorlog.  Bij het begin van het verhaal krijgt hij een nieuwe patiënt toegewezen, Siegfried  Sassoon, officier maar ook pacifist en frontdichter, wat in de ogen van de leidinggevende officieren als gevaarlijk wordt beschouwd.  Dr. Rivers gelooft in gesprekstherapie, wat in 1917 als zeer modern wordt aanzien.  Hij worstelt met  zijn taak als militair en die als dokter: immers hij moet de mannen zo snel mogelijk op de been brengen om hen dan weer naar de hel van het front te laten sturen.  

Boek  2: Het oog in de deur

In het 2e boek is Billy Prior een hoofdpersonage, we hebben hem al ontmoet als patiënt in Craiglockhart bij dr. Rivers.  We leren nu meer over zijn levensgeschiedenis.  Beroepsmatig komt hij in contact met Beatti Roopers.   Zij is een overtuigde voorvechtster van vrouwenrechten, pacifist,  en dus gevaarlijk in de ogen van de overheid.  Zo komt ze  in de gevangenis terecht.  We leren haar geschiedenis kennen maar ook hoe de overheid omgaat met dienstweigeraars.  

 Billy legt het aan met het werkmeisje Sarah en met luitenant Manning.   Hij voelt zich ook schuldig dat hij niet terug naar het front kan om medische redenen mede door de druk van de maatschappij.

Boek 3: Weg der geesten

Twee verhalen naast  mekaar:  Dr. Rivers werkzaam als antropoloog in  Melanesië, een eilandengroep noord oost van Australië  (link Melanesie ) en  de laatste dagen voor de wapenstilstand  van de strijd in Frankrijk.  We komen alle hoofdpersonages opnieuw tegen in dit derde boek.

Het is geen makkelijk boek.  De loopgravenoorlog in al zijn wreedheid, wordt regelmatig in detail beschreven. Hoe de mensen terug komen van het front, als wrakken, lichamelijk en mentaal.   De therapiegesprekken  worden weergegeven maar ook de weinig menselijke methodes van sommige dokters.  Het boek is niet alleen een aanklacht tegen de onmenselijkheid van  de oorlogsvoering maar ook van de schrijnende verschillen tussen de elite en arbeidende klasse.  We lezen eveneens hoe de vrouwen vele taken moeten overnemen bij gebrek aan arbeidskrachten en mee de oorlogsindustrie  draaiende houden.  

 Ik  ben tevreden dat ik deze keer de 3 delen heb gelezen.  Het is zeker een interessant boek.  Van de dichter pacifist  Siegfried Sassoon zijn diverse gedichten opgenomen (in originele vorm).  We krijgen inkijk in de wereld van shellshock ( link shellshock ) en aanverwante neurosen.  Opvallend in  het derde boek is het naast elkaar zetten van de wereld van zogenaamde 'wilden' en 'koppensnellers' en  de  'beschaafde' wereld  met de slachtpartijen aan het front.

De 3 delen staan in de bib onder F1020/2569, 2570, 2571.

De boeken zijn opgenomen in de holebibib omdat er zowel openlijke homoseksualiteit als  en vooral verdoken homoseksualiteit in voorkomt. Niet verwonderlijk in  de gesloten militaire mannenwereld.

noot:  over het leven van Siegfried Sassoon staat er een film op stapel: 'Benedictation'

Bert, uw boekenbeheerder 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten